Kurs for UB-lærere: Hvordan styre kreative prosesser og ideutvikling? Kurskveld 2 av 2

Hordaland · 24.september 2015

De fleste elever som starter ungdomsbedrift på videregående skole begynner året med en kreativ prosess for å komme frem til sin forretningside.

På dette kurset vil du lære hvordan man legger opp til kreativ ideutvikling for elevene. Hvordan du styrer prosessen for å generere og velge ut ideer. Du vil også få tips til en rekke konkrete øvelser som kan brukes i klasserommet.

Kurset går over følgende to kurskvelder og holdes av Silje Grastveit v/Impact Hub Bergen:
Torsdag 10. september, kl. 17-20 – Impact HUB,  Holmedalsgården 3, 5003 Bergen
Torsdag 24. september, kl. 17-20 – Impact HUB,  Holmedalsgården 3, 5003 Bergen 

Kurset har begrenset antall plasser. Det forutsettes at deltakerne deltar begge kvelder da det legges opp til at man prøver ut metoden i praksis på egen klasse mellom kveld 1 og 2. Kurset er gratis. Påmelding er bindende. Påmeldingsfrist er fredag 4. september