Kurs for lærere i SMARTare Energi

Hordaland · 02.desember 2013

SMARTare Energi er et undervisningsopplegg med fokus på fornybar energi og kreativitet for 5.-7.trinn. Programmet gjennomføres på en dag og elevene får trening i å løse en problemstilling om temaet fornybar energi.