Kurs for lærere i Vårt Lokalsamfunn

Hordaland · 08.november 2013

Vårt Lokalsamfunn er retta mot 4.-5.trinn og er ei oppdagingsferd på samspill mellom menneske, næringsliv og offentlige tenester i eit lokalsamfunn. På kurset får lærere opplæring i gjennomføringa av Vårt Lokalsamfunn i skulen.