Lærerkurs i ideutvikling og styring av kreative prosesser - Impact Hub Bergen 23. september og 16. oktober

Hordaland · 16.oktober 2014

Øk din kompetanse i ideutvikling og styring av kreative prosesser.

Ungt Entreprenørskap har, i samarbeid med Impact Hub Bergen, gleden av å tilby lærere som aktivt bruker ungdomsbedrift som metode et unikt og praksisnært kurs.

Kurset går over følgende to kurskvelder:
Tirsdag 23. september, kl. 17-20 – Holmedalsgården 3, 5003 Bergen (Kart)
Torsdag 16. oktober, kl. 17-20 – Holmedalsgården 3, 5003 Bergen 
Kurset har begrenset antall plasser. Det forutsettes at deltakerne deltar begge kvelder da det legges opp til at man prøver ut metoden i praksis på egen klasse mellom kveld 1 og 2. Kurset er gratis. Påmelding er bindende.
Meld deg på her – påmeldingsfrist er fredag 19. september
Kursets innhold:
Kurset er praktisk rettet og inneholder verktøy for ideutvikling som lærerne kan ta med seg rett tilbake til klasserommet for utprøving.
• Man vil få kompetanse innen kreative prosesser og vil lære hvordan man legger opp og styrer en slik prosess på en god måte i klasserommet. Dette inkluderer også en enkel innføring i verktøy for forretningsutvikling – hvordan utvikle en bedrift fra en tidligfase idé.
• Kunnskap om hva som fremmer entreprenørskap, innovasjon og kreativitet.
• Hvordan man kan finne frem til samfunnsutfordringer som inspirerer elevene til entreprenørskap. Kurset vil være en arena for å dele og reflektere over erfaringer.
Vi har som mål at du skal bli trygg i klasserommet og kunne inspirere og motivere dine elever. Det legges vekt på at kurset skal passe for alle studieretninger.
Om Impact Hub Bergen
Kurset vil bli holdt av Silje Grastveit fra Impact HUB Bergen som har mer enn 9 års erfaring som prosessleder og konsulent for en lang rekke små og store virksomheter innen ulike sektorer.