Nordhordland - Kurs for veiledere i Vårt Lokalsamfunn

Hordaland · 30.april 2013

Svein Nordvik på Leiknes Barneskule VL

I fjor deltok over 400 elever fra Nordhordland i programmet Vårt Lokalsamfunn. En styrke ved programmet er at det blir gjennomført av en lokal veileder fra offentlig eller privat næringsliv. På denne måten bidrar det til å knytte skole og arbeidslivet i lokalsamfunnet tettere sammen.

Det er læreren som finner en lokal veileder til sin skole og melder han/henne på kurset.
For å komme til påmeldingsskjemaet trykk her. Frist for påmelding er 26. april.

I 2012 deltok blandt annet rådmenn, ordførere og andre representanter fra lokalt næringsliv:

Det var imponerende å se de unge sitt engasjement og kunnskap om lokalmiljøet. For de unge var det sikkert spennende at en annen enn deres lærer gav innblikk i sammenhenger i samfunnslivet. Det pedagogiske opplegget er vel tilrettelagt, så det var ikke bare barna som fikk en annerledes og spennende dag. - Svein M. Norvik fra Nordhordland Handverk- og industrilag (Bilde)

  

Om programmet Vårt Lokalsamfunn

Varighet: 1 hel skoledag

Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt næringsliv- og arbeidsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle. Gjennomføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv i samarbeid med lærer.

Les mer om programmet og forankring i læreplaner her