Nordhordland - Lærerkurs i Vårt Lokalsamfunn (4.trinn)

Hordaland · 17.april 2013

Svein Nordvik på Leiknes Barneskule VL

I fjor deltok over 400 elever fra Nordhordland i programmet Vårt Lokalsamfunn med stor suksess og gode tilbakemeldinger fra lærere, elever og veiledere. Vi håper at like mange blir med i år og setter pris på om du videreformidler informasjon om dette kurset til den aktuelle læreren for 4. trinn ved din skole slik at skolen din får anledning til å være med i år.

Meld deg på kurset ved å trykke her. Frist for påmelding er 12. april.

Om programmet Vårt Lokalsamfunn

Varighet: 1 hel skoledag

Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt næringsliv- og arbeidsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle. Gjennomføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv i samarbeid med lærer.

Les mer om programmet og forankring i læreplaner her