Økonomi og Karrierevalg - Lærerkurs i Nordhordland

Hordaland · 30.september 2014

Tid: Tirsdag 30. september kl. 13.00 - 15.00
Sted: Nordhordland Folkehøgskule, Frekhaug
Målgruppe: Lærere i utdanningsvalg på 9. trinn

TRYKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ KURSET (ELEKTRONISK PÅMELDING)

Økonomi og karrierevalg gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over eget utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevissthet om egne interesser, holdninger og verdier. De får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og trening i å sette opp budsjett over hva de må ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt.

Tidsomfang: 3 dobbeltimer. (Læreren tar de to første øktene. Sparebanken Vest underviser i 3. økt)

Les mer om programmet her