Regnskapskurs for UB-lærere

Hordaland · 29.oktober 2015

Ungt Entreprenørskap Hordaland har, i samarbeid med Skatt Vest, gleden av å invitere ungdomsbedriftslærere til økonomi- og regnskapskurs. Tilsvarende kurs blir tilbudt i de fleste fylker og gir grunnleggende praktisk opplæring i regnskapsarbeid etter dagens krav for ungdomsbedrifter.

Ny ordning
Fra i år blir regnskapskursene for ungdomsbedriftene lagt om. Kursene er kortet ned til 3 timer – elevene må ha med egen PC og det blir obligatorisk forarbeid for elevene som skal delta på kurs. Det blir lærer sin jobb å påse at denne jobben er gjort. Alle lærerne må derfor lese seg opp på den nye ordninger her: NY NETTSIDE FOR REGNSKAPSKURS

Dere vil få all informasjonen dere trenger på kurset. Husk å ta med egen PC!

Tid: Torsdag 29. oktober  kl. 12.30-15.30
Sted: Skatt Vest, Nonnesetergaten 4, Bergen (ved By Garasjen)

Frist for påmelding er torsdag 22. oktober