SMARTere Energi camp i Øygarden kommune 5.- 7. trinn

Hordaland · 10.mars 2014

10. mars samles ca. 80 elever fra  Bakken og Blomvåg skule til SMARTere energicamp på Blomvåg skule.

I år er det Statoil Kollsnes som utfordrer elevene med problemstiiling. Det er oppstart kl 09:00 med finale ca. kl 12:30.

I hver kommune vil det bli kåret et vinnerlag som går videre til fylkesfinalen for SMARTere Energi den 9. april på Vil Vite senteret.