Utstillingskurs for ungdomsbedrifter

Hordaland · 07.mars 2013

Ungt Entreprenørskap Hordaland inviterer i samarbeid med Norges Kreative Fagskole til utstillingskurs for ungdomsbedrifter som skal delta på Fylkesmessen 18. mars. 

Her får dere en gyllen mulighet til å forberede dere best mulig til fylkesmessen, både når det gjelder tips og råd om utforming av standen og hvordan dere bør opptre på stand. Norges Kreative Fagskole stiller med sine beste lærerkrefter, og dere får se gode eksempler og får øve på utforming av egen stand.

Det vil mulig å velge mellom to tidspunkter for kurs denne dagen:

Kurs  1:           08.30 – 11.00
Kurs 2:            11.30 – 14.00

Hvert kurs har 26 kursplasser, 2 fra hver ungdomsbedrift kan melde seg på. Kryss av for hvilket kurs dere ønsker å delta på i påmeldingsskjemaet.

Vi ønsker at dere på forhånd jobber litt med hvordan dere kan tenke dere å utforme standen, for at dere skal få gode og konkrete tilbakemeldinger og få fullt utbytte av kurset. Vi ber dere derfor tenke gjennom følgende: 

  • Hvem er vi, og hva ønsker vi å formidle?
  • Hva er produktet vårt? (Vare/tjeneste)
  • Hvem er målgruppen/kundene?
  • Hva er unikt med vårt produkt, og hvordan kan vi formidle det?

 

Vi ønsker også at dere tar med dere følgende:

  • Produktet deres (eventuelt bilder av produktet)
  • Skisse til hvordan dere tenker å utforme standen (bruk vedlagt mal)
  • Lag gjerne en collage/skisse av hvilke elementer dere ønsker å ha med, materialer dere ønsker å bruke, farger, osv.

 
Gratis deltakelse  -  Bindende påmelding innen tirsdag 5. mars 2013 kl. 15.00. Bruk påmeldingsskjema

Velkommen på utstillingskurs!

 

Vennlig hilsen
Ungt Entreprenørskap Hordaland og Norges Kreative Fagskole