Workshop for lærere i Elevbedrift

Hordaland · 11.september 2013

Elevbedrift er eit pedagogisk program, som passar spesielt inn godt inn i valfaga, kor elevane i ungdomskulen erfarer kva det inneberer å starte, drive og avvikle si ege bedrift. På workshopen får lærarane ei praktisk gjennomføring i metodane for Elevbedrift.

Lunsj er inkludert.