Sparebanken Vest er nominert til hederstung pris

Hordaland · 19 aug 2016

Sparebanken Vest er nominert til hederstung pris

Hvert år deler Finans Norge og Ungt Entreprenørskap ut en nasjonal pris til en finansinstitusjonen som på forbilledlig vis har bidratt til å øke unges kunnskap om personlig økonomi. Forrige skoleår gjennomførte Sparebanken Vest sine ansatte programmet Økonomi og karrierevalg for 1351 elever på ungdomstrinnet. 12 av bankens ansatte har vært en dag i skolen. 

Forebygger økonomiske problemer hos unge

– Konsekvensene kan være enorme når ungdom kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder. Statistikk viser at flere unge opplever betalingsproblemer og –anmerkninger. Dette kan gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet. Vi hadde ikke hatt mulighet til å nå så mange elever uten Sparebanken Vest som partner. I tillegg oppleves læringen virkelighetsnær og relevant for elevene når bankansatte er ute i klasserommene og kjører programmet, sier Gry Sæterdal, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Hordaland. 

Programmet Økonomi og karrierevalg er utviklet av Ungt Entreprenørskap. Elever i ungdomsskolen får en skoledag helt utenom det vanlige når de får besøk fra den lokale banken. De får reflektere over egne utdannings- og karrierevalg ut i fra egne interesser, holdninger og verdier. De får trene på å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt, og de får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få. 

Faglig troverdighet skaper engasjement

– Når en person fra den lokale finansinstitusjonen møter opp i klasserommet, oppstår en læring og et engasjement hos de unge som er uvurderlig. Faglig troverdighet og eksempler fra det virkelige liv er noe de unge trenger mer av i sin læring, sier Idar Kreutzer. På landsbasis deltok nær 27 000 elever i programmet Økonomi og karrierevalg forrige skoleår. 800 ansatte i finansnæringen har vært i skolen som lærere for en dag. 

Prisen deles ut under årets Finans Norges skolekonferanse for finansbedrifter i Oslo 23. august. 

Kontakt:

Gry Sæterdal, daglig leder UE Hordaland,  gry.saeterdal@ue.no, mobil 901 05 212