Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Innlandet 2020

Innlandet · 02.april 2020

Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Innlandet 2020 

Kunngjort 30. januar 2020.

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet

Årsmøte for Ungt Entreprenørskap Hedmark og Ungt Entreprenørskap Oppland vil bli avholdt i starten av Årsmøtet for UE Innlandet.

 

Møtedato: 2. april

Møtetid: 10.00–12.00

Møtested: Innlandet fylkeskommune, Kirkegata 76, Lillehammer

Møtet avsluttes med lunsj i fylkeskommunes kantine.

Sakliste

Sak 1: Åpning/konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av sakliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

 

Sak 2: Valg av revisor     

Sak 3: Vedtekter UE Innlandet

Sak 4: Valg

Valgkomiteen:                                                            

Sissel Bye Ingvaldsen
Mathias Bakke Haugen
Jesper Foss
Lars Eivind Stagrim Håve

Disse står på valg:

Styreleder

Hans Rindal                     

 

Styremedlemmer

Hilde Tveiten Døvre         

Tove Gulbrandsen

Dag Arne Henriksen

Sten.Celius

Paal Ivar Morken Andersen

 

Varamedlemmer             

Lillian Findalen

Helmik Slora Kristiansen

 

Valgkomité

Sissel Bye Ingvaldsen
Mathias Bakke Haugen
Jesper Foss
Lars Eivind Stagrim Håve

 

Sak 6: Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

Sak 7: Eventuelt innkomne saker til behandling

Sak 8: Fastsettelse av kontingent for medlemmer

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 02.03.20

Sendes til e-post: karin.ronning@ue.no

_

Kunngjøring av Årsmøte for UE Oppland: