Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oppland 2015

Innlandet · 15.april 2015

Kunngjøring av Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oppland 2015

Endelig saksliste med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet

Møtedato: Onsdag 15. april
Møtetid: 10.00–12.00
Møtested: Oppland fylkeskommune, Kirkegata 76, Lillehammer

Møtet avsluttes med lunsj i Oppland fylkeskommunes kantine.

 

Sak 1 Åpning/konstituering

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to til å skrive under protokollen

Sak 2 Årsberetning

Sak 3 Valg av revisor     

Sak 4 Regnskap 2014   

Sak 5 Valg

Valgkomiteen:                                               
Liv Ellen Espnes
Anne Marie Sveipe
Trond Slåen

Sak 6 Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

Sak 7 Instruks for valgkomiteen

Sak 8 Eventuelt innkomne saker til behandling

Sak 9 Fastsettelse av kontingent for samarbeidspartnere

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 31.03.15. Sendes til e-post: karin.ronning@ue.no

Innmelding av saker må gjøres innen 14. mars på mail til karin.ronning@ue.no