Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oppland 2016

Innlandet · 13.april 2016

Møtedato:   Onsdag 13. april
Møtetid:   10.00–12.00
Møtested:    Oppland fylkeskommune, Kirkegata 76, Lillehammer

            

Møtet avsluttes med lunsj i Oppland fylkeskommunes kantine.

 

Sak 1   Åpning/konstituering
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to til å skrive under protokollen

 

Sak 2   Årsberetning

Sak 3   Valg av revisor     

Sak 4   Regnskap 2015

    

Sak 5   Valg

Valgkomiteen:                                                                   
Liv Ellen Espnes
Trond Carlsson
Sigmund Hagen

 

Disse står på valg:

Ingunn Hermansen
Silje Helene Aschehoug
Christian Hedløw Engh

 

Sak 6   Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

Sak 7   Eventuelt innkomne saker til behandling

Sak 8   Fastsettelse av kontingent for samarbeidspartnere

 

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 29.03.16

Sendes til e-post: karin.ronning@ue.no