Faglig nettverk for UB-lærere i Oppland

Innlandet · 16.september 2015

Oppland fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Oppland inviterer til etablering av faglig nettverk for UB-lærere. Invitasjon og program er sendt ut til skolene.