Gründercamp - Grønt og genialt! - Nord-Aurdal ungdomsskole

Innlandet · 28.april 2015

En treningsleir i kreativitet med oppdrag fra Klima og miljødepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Prosjektet Grønt og genialt består av følgende elementer:

- Miljøforedrag ved miljøambassadør Torkil Dyb Remøy

- Gründercamp

- Elevbedriftsperiode

- Kåring av beste Grønt og genialt elevbedrift