Innovasjonscamp-Grønt og genialt-Harestua skole

Innlandet · 18.februar - 19.februar 2016

En treningsleir i kreativitet med oppdrag fra Klima og miljødepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Prosjektet Grønt og genialt består av følgende elementer:

- Miljøforedrag ved miljøambassadørene

- Innovasjoncamp

- Elevbedriftsperiode

- Kåring av beste Grønt og genialt elevbedrift