Kick-off Studentbedrift

Innlandet · 23.september 2014

Høgskolen i Lillehammer og Ungt Entreprenørskap Oppland arrangerer "Kick off for Studentbedrift" på Café Stift i Lillehammer 23. september kl. 19.

Arrangementet er for alle studenter ved HiL som er interessert i gründervirksomhet, og som kanskje kunne tenkt seg å etablere en studentbedrift. 

Arrangementet skal inspirere studenter til å bli etablerere av studentbedrifter/bedrifter, og skal bidra til at studenter som har disse interessene kan finne hverandre, gjerne på tvers av studier.

Videre skal arrangementet gjøre studenter oppmerksom på noen muligheter som finnes for potensielle etablerere.

Program:

Kl. 1700 Studenter og andre kan kjøpe seg en matbit på Café Stift

Kl. 1800 Kick-off starter; info og inspirasjonsinnlegg

Kl. 1900 Workshop starter

Kl. 2200 Arrangementet avsluttes