Kurs i forretningsplan, Hadeland vgs.

Innlandet · 13.november 2014

Forretningsplankurs ved Sparebank1 Ringerike/Hadeland for UB -elever ved Hadeland vgs.

Påmelding her.