Regnskapskurs, Nord-Gudbrandsdal vgs

Innlandet · 04.desember 2015

I samarbeid med Skatteetaten arrangerast rekneskapskurs for ungdomsbedrifter ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avd. Otta.

Tidspunkt: 4. desember kl. 10.00 - 13.30.

Hausten 2015 har Skatteetaten lansert eit nytt kursopplegg for ungdomsbedrifter. Det nye kurset varer i tre timar, og det er kun økonomiansvarlig og daglig leiar som skal delta.

I forkant av kurset skal alle kursdeltakarar gjennomføre eit forarbeid. Sidan sjølve kurset er korta ned frå seks til tre timar, er det svært viktig at det blir satt av tid til forarbeidet, slik at elevane kan få best mulig læringsutbytte av sjølve kursdagen. Forarbeidet består av eit par filmar og oppgåver knytt til bilagshandtering. Det ligg ute som ein powerpoint på http://www.spleiselaget.no/artikler/nar-du-skal-pa-regnskapskurs (last ned vedlegg i høgre marg).

Forarbeidet tar  30-40 min. Kvar elev lagrar powerpointen på sin pc, skriv inn svar på oppgåvene og tar med seg gjennomført forarbeid til sjølve kurset, der oppgåvene vil bli gjennomgått. Elevane må ha med eigen pc til kurset.