Regnskapskurs for studentbedrifter

Innlandet · 26.mars 2014

UE Oppland inviterer i samarbeid med Skatteetaten til regnskapskurs for studentbedrifter onsdag 26. mars. Dette er et nytt kurs som er spesielt tilpasset studentbedrifter, som i tillegg til regnskap også omhandler temaer som man må forholde seg til om man velger å starte bedrift i den "virkelige verden", etter endt SB-periode.

Overskriftene i kurset er:

  • Næringsbegrepet
  • Valg av organisasjonsform
  • Regstrering (Enhetsregisteret, foretaksregisteret, Aa-registeret, merverdiavgiftsmanntallet )
  • Skatt (systemet, hovedregler og skjemaer )
  • Merverdiavgift (systemet, hovedregler og skjemaer )
  • Regnskap (hjemler, krav til dokumentasjon, regnskapsavslutning)
  • Revisjonsplikt
  • Nyttige nettsider

Påmelding