Se mulighetene! ved Nord-Aurdal ungdomsskole

Innlandet · 28.januar 2016

Se mulighetene! handler om hva en entreprenør er og på hvilken måte entreprenørskap er en forutsetning for verdiskaping i samfunnet. Programmet gir elevene en større forståelse for verdien av entreprenørskap og økt bevissthet om egen entreprenørskapskompetanse. I Se mulighetene! reflekterer elevene over egne ferdigheter, verdier og interesser, og bruker dette som utgangspunkt for senere utvikling av forretningsideer til elevbedriftene sine.