Kunngjøring av Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oppland 2016

Innlandet · 4 feb 2016

Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oppland 2016 avholdes på Lillehammer onsdag 13. april.

Kunngjøring - Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oppland 2016

Endelig saksliste med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet

Møtedato:   Onsdag 13. april
Møtetid:    10.00–12.00
Møtested:    Oppland fylkeskommune, Kirkegata 76, Lillehammer

        

Møtet avsluttes med lunsj i Oppland fylkeskommunes kantine.

 

Sak 1   Åpning/konstituering

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakliste

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av to til å skrive under protokollen

 

Sak 2   Årsberetning

Sak 3   Valg av revisor     

Sak 4   Regnskap 2015

    

Sak 5   Valg

Valgkomiteen:                                                                   

Liv Ellen Espnes

Trond Carlsson

Sigmund Hagen

 

Disse står på valg:

Styremedlemmer

Ingunn Hermansen

Silje Helene Aschehoug

Christian Hedløw Engh

 

Sak 6   Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

Sak 7   Eventuelt innkomne saker til behandling

Sak 8   Fastsettelse av kontingent for samarbeidspartnere

 

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 29.03.16

Sendes til e-post: karin.ronning@ue.no