Unge innovatører skal løse verdens klimautfordringer

Innlandet · 5 feb 2016

Unge innovatører skal løse verdens klimautfordringer

Abdel Abubasha, Ola Harerusten, Elise Solheim og Erlend Kruksve skal representere Oppland på nasjonal innovasjonscamp.

Mandag drar fire elever fra Nord-Gudbrandsdal videregående skole til teknologibyen Trondheim for å konkurrere om å finne innovative løsninger på verdens klimautfordringer. Elever fra hele landet møtes når Ungt Entreprenørskap og Enova arrangerer nasjonal innovasjonscamp.

I forkant av den nasjonale finalen har det vært arrangert lokale camper rundt omkring i fylkene der elevene har jobbet med reelle oppdrag fra Enova. På Nord-Gudbrandsdal videregående skole deltok alle førsteårselever på innovasjonscamp i slutten av oktober, og noen av disse elevene skal til Trondheim 8.- 10. februar for å konkurrere mot andre finalister fra hele landet.

Grønt entreprenørskap og innovasjon

Det er åttende året på rad Enova og Ungt Entreprenørskap utfordrer ungdom og arrangerer «Energi for framtiden» for elever i videregående opplæring.

– Veien til lavutslippssamfunnet krever livskraftig forandring. I framtiden må verdiskapingen skje med minimale klimagassutslipp. Da er det avgjørende å utvikle konkurransedyktige energi- og klimaløsninger. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova SF. Enova er et statseid foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. 

Lære ved å gjøre

– Det skjer en rivende utvikling på klimaområdet. Ny teknologi og økt kunnskap om verdens klimautfordringer gjør at lærebøkene er utdatert før de kommer fra trykkeriet. Når elevene jobber med dagsaktuelle caser, må de innhente informasjon og oppdatere seg på det siste. Her får de også trent sine kreative muskler, de samarbeider i team og får veiledning av fagpersoner som er eksperter på området, sier Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oppland. 

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som tilbyr programmer og arenaer der elever og studenter får erfaring med entreprenørskap og innovative prosesser. Innovasjonscamp er ett av disse programmene. UEs programmer bidrar til å utvikle barn og unges kreativitet og handlingskompetanse. Å gi unge mennesker tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse, er en viktig forutsetning både for framtidige arbeidstakere og framtidige arbeidsskapere.

Om Energi for framtiden

Oppdraget elevene skal jobbe med i Trondheim, er strengt hemmelig inntil det offentliggjøres på NTNU tirsdag kl. 11:50. Elevene får ett døgn på seg til å jobbe fram løsningsforslag og forretningsplan, som presenteres for et dommerpanel bestående av energi- og klimaeksperter. De seks gruppene som går videre til den avsluttende finalen presenterer løsningene sine for publikum og juryen i auditoriet på Charlottenlund videregående skole onsdag kl. 12. Vinneren av «Energi for framtiden» kåres kl. 13.

  

Kontakt:

Karin Rønning, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Oppland, karin.ronning@ue.no, mobil 480 06 578

Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver, Enova SF,  espen.sletvold@enova.no, mobil 971 28 188