Dagskonferanse entreprenørskap i utdanning

UE Norge · 10.august 2015

Høgskolen i Telemark i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Telemark gleden av å invitere til en dagskonferanse med fokus på entreprenørskap i høyere utdanning.

Sted: Høgskolen i Telemark, Porsgrunn, rom L-109

Tid: klokken 10.00 – ca. 16.00

Hovedtaler er Erik Løvgren Brejner som er prosjektleder for satsingen på entreprenørskap i utdanning ved VIA University College i Danmark. Han vil fokusere på:

 • At arbejde med entreprenørskab i uddannelser rettet i mod den offentlige og private sektor og hvordan det kan lade sig gøre
 • Organisering af entreprenørskab i VIA 
 • Hvordan kommer man fra niveau 1 til niveau 3 i entreprenørskab og hvordan kommer VIA til niveau 5
 • Hvordan tænkes entreprenørskab ind i uddannelserne 
 • Innovationssamarbejde med praksis  
 • Ikke curriculære aktiviteter – hvorfor er det vigtigt?
 • Studentervæksthuse – hvilken værdi giver det? 
 • Kompetenceudvikling – hvad har vi gjort. 

I tillegg til foredraget til Erik, så vil det bli korte foredrag fra ulike aktører i Telemark, og dere vil få høre om:

 • Erfaringer med arbeidet med studentbedrift i tre av Høgskolen i Telemarks studiesteder
 • Høgskolen i Telemarks satsing på entreprenørskap ved Mette Kammen
 • Telemark fylkeskommunes satsing på entreprenørskap ved Hilde Hegna
 • Innovasjon Norges tanker om entreprenørskap og Intraprenørskap ved Rannveig Fadum
 • Industriinkubatoren Proventias samarbeid med høgskolen ved Jørn Roar Bamble
 • Fra profitt til sosial verdi – Hvem kan kalle seg en sosial entreprenør. Ved Elin Bryn Thorsen, Ungt Entreprenrøskap Telemark