Energi-kurs for vgs lærere

UE Norge · 10.september 2013

Enova SF og Ungt Entreprenørskap Norge inviterer lærere i videregående skole til kurs! Kurset er ment for lærere som skal jobbe med energi gründercamper der Enova er oppdragsgiver i skoleåret 2013/14.
På kurset gir vi en innføring i sentrale energi begreper, ser på koblinger mot lærerplaner og går gjennom materiell som kan benyttes i forkant og under en energi gründercamp. Deltakerne vil også få en prøvesmak på hva Gründercamp er.

Program 
09.30-10.00   Kaffe
10.00-10.15   Velkommen!
10.15-11.30   Energiutfordringer, energibruk og energiledelse
11.30-12.15   Lunsj
12.15-13.00   Energiutfordringer, energibruk og energiledelse forts.
13.00-14.00   Energitema og kreativitet, forberedelser for elevene
14.00-16.00   Mini-gründercamp 

Kursholdere
Roar Hugnes, Enova SF
Trine I. Haugaard, Ungt Entreprenørskap Norge

Påmelding
Påmelding sendes til UE Norge på e-post  trine.haugaard@ue.no innen fredag 23. august.
Påmelding må være avklart med UE i ditt fylke før du melder deg på.
I påmeldingen må du oppgi: navn, e-post adresse, programfag, studiested, fylke.