Leder for en dag 2013

UE Norge · 16.oktober 2013

Bilderekke LFED

16. oktober skal 30 utvalgte elever få en opplevelse de sent kommer til å glemme: De skal få følge hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag!

Hvert år får flere tusen elever og studenter ledererfaring gjennom Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer Ungdomsbedrift og Studentbedrift. I ung alder får de erfare hva det krever å få en gruppe mennesker til sammen å sette seg – og nå – de målene de har blitt enige om. For noen er ledererfaringen starten på en reise de kanskje ikke visste at de skulle begi seg ut på.

Ungt Entreprenørskap møter mange unge talenter som både vil, tør og kan. På arrangementet Leder for en dag får noen utvalgte elever ”skygge” hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag. Deltakerne har stor bredde i bakgrunn og studieretninger, men noe har de felles: De har utmerket seg i ledende stillinger i ungdoms- og studentbedrifter.

Leder for en dag har blitt arrangert årlig siden 2009. Det er UEs fylkesforeninger over hele Norge som nominerer elevene og studentene som deltar på det nasjonale arrangementet.