Ferdprisen for størst internasjonalt potensial

Vinneren av Ferdprisen får 10.000 kroner i premie, samt dekket reise og opphold i forbindelse med EM-arrangementet i Liége, Belgia 3.-5. juli 2013.

Vurderingskriterier:

  • Representerer ideen/produktet/teknologien et tilstrekkelig stort kommersielt potensial til å rettferdiggjøre nødvendig utviklingsinnsats?
  • Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten, også internasjonalt, sannsynliggjort?
  • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, også internasjonalt, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – også utover Studentbedriftens levetid?
  • Er produktet/tjenesten og bedriften skalerbar, dvs. stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum?
  • Gis det gode vurderinger av aktuelle distribusjonskanaler eller etablering og bruk av slike?
  • Er mulige partnere i verdikjeden identifisert? Hvilke kriterier legges til grunn for å for å velge dem?
  • Er risikoaspektene identifisert og vurdert håndterbare, og forsvarer avkastningspotensial risikonivået?
  • Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

Praktisk gjennomføring av vurderingen:
Juryen vil foreta en helhetsvurdering av innsendt forretningsplan, og under NM-finalen vil kandidatene få tid til å presentere seg for juryen, både under “two minutes to convince”, og gjennom et intervju.