Beste profilering 2015

Prisen deles ut til den Studentbedrift som best har lykkes med sin profilering. Relevant profileringsmateriell (bilder, websider, film, markedsplan) sendes inn i forkant av arrangementet.

Vinneren får 5.000 kr i premie.

 

 Kriterier til vurdering

  •  I hvilken grad studentbedriftens profilering er synliggjort i forretningsplanen
  •  Hvilke virkemidler for markedsføring og branding bedriften har benyttet, og begrunnelse for valg av virkemidlene
  •  Hvorvidt profileringen bygger opp under og forsterker bedriftens virksomhetsidé

 

Praktisk gjennomføring av vurderingen:

Juryen vil gå gjennom innsendt materiale og forretningsplan/forretningsmodell i forkant, og kandidatene få tid til å presentere seg for juryen, både under “two minutes to convince”, og og gjennom dialog på Markedsplassen og på mini-stand