Beste sosiale entreprenør 2015

Prisen deles ut til den Studentbedrift som søker å løse en sosial utfordring gjennom sitt virke.

Vinneren får 5.000 kr i premie

 Kriterier til vurdering

I tillegg til forretningsplanen bør studentbedriften sende inn en side med følgende opplysninger:

  1. kort beskrivelse av samfunnsproblemet de skal løse og hvilket mål de setter seg innenfor dette
  2. hvordan kan de vise fremgangen innenfor det samfunnsproblemet de jobber med – gjerne med en beskrivelse av tilstanden nå (nullpunkt) og hvilket nivå de ser for seg og nå.

 

Praktisk gjennomføring av vurderingen

Juryen vil gå gjennom innsendt materiale og forretningsplan/forretningsmodell i forkant, og kandidatene få tid til å presentere seg for juryen, både under “two minutes to convince”, og og gjennom dialog på Markedsplassen og på mini-stand