ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift 2015

Manpower

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere til å se sammenhengen mellom motivasjon og innsats og mellom innsats og resultat. Vinneren av ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift får kr 5.000 i premie.

Følgende dokumentasjon skal sendes inn og vil bli vurdert;

 1. Et nedtegnet, overordnet mål som beskriver hva HR-arbeidet skal tilføre bedriftens resultat

 2. Dokumentasjon av følgende områder/prosesser

 -         HMS:

Arbeid med forebygging og oppfølging av fravær

Back-up løsning ved fravær i viktige roller

Krisehåndtering/Akutte hendelser

 -         Tiltak i bedriften for å sikre trivsel og godt arbeidsmiljø, samt ivaretakelse av konflikthåndtering

 -         Rekruttering og opplæring av nye medarbeidere

 -         Kompetansekartlegging og kompetanseutviklende tiltak

 -         Arbeid med mål og oppfølging av medarbeiders prestasjoner, individuell motivasjon

3. Den overordnede HR-strategien må være implementert og synlig som en naturlig del av forretningsplanen

 Praktisk gjennomføring av vurderingen:

Juryen vil gå gjennom innsendt materiale i forkant, og kandidatene vil presentere seg under "two minutes to convince", og få tid til å presentere seg for juryen, både under “two minutes to convince”, og og gjennom dialog på Markedsplassen og på mini-stand