NHO-prisen for best samarbeid med næringslivet 2015

NHO

Denne prisen vil fokusere på den samhandlingen som studentbedriften har med relevant nettverk og næringsliv.

Vinneren av NHO-prisen får 5.000 kroner i premie.

 

 Vurderingskriterier:

  • På hvilken måte har samarbeidet med næringslivet foregått?
  •  Hvilke nettverk er utviklet?
  •  I hvilken utstrekning har det foregått et samarbeid med aktuelle bransjer?
  •  Er samarbeid med eksterne aktører et viktig element i studentbedriftens videre strategi?

 

Praktisk gjennomføring av vurderingen:

Juryen vil foreta en helhetsvurdering av innsendt forretningsplan, og under NM-finalen vil kandidatene få tid til å presentere seg for juryen, både under “two minutes to convince”, og og gjennom dialog på Markedsplassen og på mini-stand.