Nordeaprisen for beste forretningsplan 2015

Nordea

Forretningsplanen er bedriftens viktigste styringsdokument. En god forretningsplan vil kunne gi bedriften de nødvendige føringer og midler for å kunne realisere bedriftens mål. Forretningsplanen vurderes som en helhet og ikke punktvis etter kriteriene. Det er derfor like viktig at det er en rød tråd gjennom forretningsplanen og at man evner å vise hvordan kriteriene henger sammen.

Vinneren av Nordeaprisen får 5.000 kroner i premie.

 

Vurderingskriterier:

Forretningsplanen vurderes etter følgende kriterier:

  • forretningsidé og mål
  •  organisering av bedriften
  •  økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
  •  marked og markedsplan
  •  framdriftsplan
  •  bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

 

 Praktisk gjennomføring av vurderingen:

Juryen mottar forretningsplanene i god tid før selve NM-finalen og gjør sin vurdering. Juryen vil også være til stede på NM-arrangementet.