Norges beste Studentbedrift 2015

129039589@N08_l

Vinneren av Norges beste Studentbedrift 2015 får 20.000 kr i premie, samt dekket reise og opphold i forbindelse med EM-arrangementet i Lisboa 1.-3.juli 2015.

Vurderingskriterier:

  • Har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad?
  • Er markedsbehovet analysert, konkludert, og implementert?
  • Dekker bedriftens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial verdiskaping?
  • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår? Er bedriften levedyktig over tid?
  • Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål?
  • Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i prosessen?
  • Viser deltakerne i bedriften vilje og evne til gjennomføring?

 

Praktisk gjennomføring av vurderingen:

Juryen vil foreta en helhetsvurdering av Studentbedriften, med spesiell vekt på bedriftens forretningsplan/forretningsmodell. Juryen vil på NM tillegge studentenes egen vurdering av egen måloppnåelse i forhold til kriteriene vekt. Studentene vil presentere seg under "two minutes to convince", og få tid til å dialog med juryen på Markedsplassen og på mini-stand.