Økonomi- og regnskapsprisen i samarbeid med Visma 2015

VISMA_Master_4f

Prisen deles ut til den studentbedrift som viser god regnskaps- og økonomiforståelse gjennom regnskapet og tilhørende dokumentasjoner. Vinneren får 5.000 kroner i premie.

Kriterier til vurdering:

Det må foreligge et finansregnskap for studentbedriften som viser:

 • Bilagshåndtering - er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Bilagene skal være fullstendige (alle fakturaer skal inneholde formkravene som bokføringsloven krever).
 • Kontroll på bilagene (bruker de Visma eAccounting skal alle bilag ligge i systemet med PDF, bruker de perm skal alle bilag være nummererte).
 • Oversiktlighet - er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
 • Bank skal være avstemt for hver avsluttede måned.
 • Kasse- og kontantregistrering - er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
 • Sluttregnskapet - er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?

Utover foranstående vil det bli vurdert generell kunnskap om finansiering, økonomisk styring og kontroll herunder:

 • Kjennskap om budsjettering
 • Kjennskap til interessenter til regnskapet (utenom skattemyndighetene)
 • Kjennskap til krav til regnskap og revisjon
 • Kjennskap til regler om merverdiavgift
 • Kjennskap til regler om lønn og arbeidsgiveravgift
 • Kjennskap til andre plikter og rettigheter som bedriftseier / arbeidsgiver

Praktisk gjennomføring av vurderingen:

Juryen vil lese forretningsplanen og finansregnskapet som de har mottatt i god tid før NM-finalen. Juryen vil også vurdere studentens kompetanse om ovenstående på NM for Studentbedrifter.