NM for Ungdomsbedrifter 2013

UE Norge · 25.april - 26.april 2013

Illustrasjon kalender

25.-26. april møtes de beste ungdomsbedriftene fra hele landet for å konkurrere. På NM for Ungdomsbedrifter syder det av kreativitet, skaperglede - og ikke minst - konkurransementalitet!
Deltakerne kvalifiserer seg gjennom de fylkesvise konkurransene. Utstillingen er åpen for publikum.

PRESSESERVICE - her publiseres oversikt over vinnere, jurybegrunnelser og bilder.  

Torsdag 25. april

09:00 – 16:00 Elevene rigger utstillinger
11:00 – 15:00 Deltakere i konkurransen Norges beste
  Ungdomsbedrift - scenepresentasjoner
  Lunsj serveres i utstillingsområdet
16:00 – 16:30 Åpning av NM for Ungdomsbedrifter med prisutdeling
 
 • Beste markedsføring
 • Beste logo
 • EwB-prisen
16:30 – 18:30 Åpen utstilling
19:30 – 23:00 NM-middag med underholdning og prisutdeling
 
 • Alumnis lederskapspris
 • EnergiDesignprisen i samarbeid med Enova SF
 • Beste kundeopplevelse på nett
 • Nordeaprisen for beste forretningsplan
 • Beste reklamefilm

    

Fredag 26. april

07:00 – 08:30 Frokost
09:00 – 09:45 Velkommen til en inspirerende morgen!
   Med MESH-grunder Audun Ueland.
10:00 – 14:45 Åpen utstilling
  Lunsj serveres i utstillingsområdet
  Deltakere i konkurransen Norges beste 
  Ungdomsbedrift - panelintervju
15:00 – 16:00 Prisutdeling
 
 • Shells innovasjonspris
 • Gastronomiprisen
 • Beste yrkesfaglige bedrift
 • Beste sosiale entreprenør
 • Beste utstilling
 • NorgesGruppens pris for beste selger
 • Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial
 • ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift
 • Spleiselagets regnskapspris
 • Norges beste Ungdomsbedrift 2013
16:00 – 17:00 Nedrigg og hjemreise

       

Ungt Entreprenørskap ønsker å legge til rette for at alle ungdomsbedrifter som deltar på NM kan ta ut sitt aller beste både på scene, på utstilling, i intervjusituasjoner og andre steder hvor dere skal vise frem deres kompetanse.

Adresser

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Norges Varemesse, Messeveien 14, 2004 Lillestrøm

Hotellet og Norges Varemesse ligger rett ved Lillestrøm stasjon.

Adkomst

Tog

NSB har flere avganger i timen både fra Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen. Reisetiden er bare 11 minutter fra Oslo S. Rutetider og informasjon om togtilbudet til Lillestrøm, se www.nsb.no

Flytoget tar 13 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Lillestrøm. For nærmere informasjon om flytogets tilbud og rutetider, se www.flytoget.no

Fra Lillestrøm stasjon tar det 3-4 minutter å gå til hotellet/Norges Varemesse. Følg skilting til Norges Varemesse og Thon Hotel Arena.

Bil

Det er firefelts motorvei helt fram til hotellet og Norges Varemesse. Med bil regnes kjøretiden fra Oslo sentrum til mellom 15-20 minutter.

Fra Oslo: Avkjøring fra E6 ved Karihaugen. Følg Rv 159 til Lillestrøm. Ta av til høyre i andre rundkjøring etter Rælingstunellen.

Fra Trondheim: Avkjøring fra E6 ved Skedsmokorset. Følg Rv 120, så Rv 22 mot Fetsund, og deretter Rv 159 til messesenteret.

Det er parkeringsplass i tilknytning til hotellet og varemessen. Ungt Entreprenørskap disponerer 50 plasser kostnadsfritt. Vi kan ikke love gratis plass til alle. Ta kontakt med vår registreringsdisk når dere ankommer (vi tar ikke forhåndspåmelding).

Innsjekking og registrering

Alle deltakere må registrere seg mellom kl 09.00 og 15.00 på ankomstdagen (torsdag). Registrering foregår på Norges Varemesse, rett innenfor Inngang Øst. Dere vil bli møtt av Ungt Entreprenørskap og vil få nødvendig informasjon om arrangementet. Her kan dere også få parkeringsoblat til gratisplassene.

Innkvartering og måltider

Elever og lærere innkvarteres på Thon Hotel Arena som er et moderne konferansehotell. Hotellet ligger vegg-i-vegg med Norges Varemesse. Trådløst internett er tilgjengelig i hele hotellet. Pga. kapasitet, må noen lærere påregne å bli innkvartert på Thon Hotel Lillestrøm.

Elevene bor i firesengsrom, trippelrom eller dobbeltrom. Lærere bor i enkeltrom. Vi deler opp i rene gutte- og jenterom. Vi prøver etter beste evne å innkvartere elever fra samme UB i samme rom, men man må likevel regne med å kunne komme på rom med noen man ikke kjenner fra før. Rommene vil tilgjengelige fra kl 15.00 på ankomstdagen. 

Det serveres frokost i restauranten på hotellet fredag morgen. Det serveres lunsj i Norges Varemesse begge dager. På torsdag blir det festmiddag der også jury og UE´s gjester deltar.

Alle kostnader knyttet til overnatting og måltider er dekket. Eventuelle kostnader til telefon, brus, snacks etc. må dekkes av hver enkelt deltaker.

Allergier: Gi beskjed til UE i ditt fylke dersom du har matallergi eller om det er andre hensyn vi må ta i forhold til måltider.

Lillestrøm

Det er et godt utvalg av butikker og restauranter i Lillestrøm. Dagligvarebutikken Kiwi ligger like ved hotellet.

Ordensregler

Som deltager på NM forventer vi at du:

 • Respekterer og overholder vår nulltoleranse i forhold til alkohol og andre rusmidler.
 • Møter til oppgitte tidspunkter i henhold til programmet.
 • Deltar på arrangementene i henhold til programmet.
 • Representerer Ungt Entreprenørskap på en positiv måte i henhold til kjerneverdiene ”Framtid, Samspill og Skaperglede”.
 • Følger de retningslinjer og beskjeder som blir gitt av arrangørene.

 Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle brudd på disse forventningene kan Ungt Entreprenørskap ekskludere ungdomsbedriften fra hele eller deler av arrangementet.  

Antrekk

Under festmiddagen torsdag kveld anbefaler vi pent antrekk. Det er ingen formelle krav til bekledning på stands.

Hjemreise

Etter prisutdelingen kl. 16.00, kan ungdomsbedriftene rigge ned egen stand. Dere må da fjerne alle plakater og materiell som dere har benyttet i standen. Møbler og rekvisitter tas med hjem og kan ikke settes igjen. All tape på vegger skal fjernes helt. Vær miljøbevisst og ikke kast ting som kan gjenbrukes! Søppel og avfall legges i søppeldunkene og containere. Oppryddingen skal være ferdig kl. 17.30. Når dere har fått klarsignal fra UEs utstillingssjef om at standen er ok ryddet, kan dere reise hjem.

 

 

Opprigging av utstillinger foregår i tidsrommet fra kl 09.00 til kl 16.00 torsdag 25. april i Hall B på Norges Varemesse. Hver ungdomsbedrift vil få anvist en standplass når de ankommer NM. Det er ikke mulig å bytte standplass. En skisse over utstillingen med standplass er tilgjengelig i høyremenyen.

Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden på torsdag, med følgende forbehold:

 • Ungdomsbedriftene som deltar i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” bør være på plass i utstillingslokalene senest kl 10.30. Denne gruppen får eget tidsskjema. Lydsjekk og scenepresentasjoner foregår i tidsrommet kl 11.00-15.00 på torsdag.
 • Ungdomsbedrifter som deltar i øvrige konkurranser bør være på plass i utstillingslokalene senest kl 13.00.

 

Benytt Inngang Vest eller Port A1 når dere skal bære utstyr inn i utstillingshallen.

Teknisk info stands

Alle stands har tilgang til strøm:

 • 500 W strøm til hver stand med en dobbel stikkontakt
 • ekstra strøm, tilsvarende 3 kW, til Gastronomibedrifter

 Innvendige mål på stands:

 • 2,49 meter høy (alle vegger)
 • 1,96 meter bred (bakvegg)
 • 1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg, men med drager.

Utforming av utstillingen må være innenfor målene som er oppgitt. Det er ikke mulig å flytte vegger. Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger. Veggene er hvite.

Alt ungdomsbedriften skal benytte på utstillingen må tas med. Det gjelder møbler, tape, rekvisitter, lys og lignende. Utstyr som dere har med, skal dere også ta med hjem igjen. 

Det er ikke mulig å lage hull i veggene, så alt må festes med tape eller lignende. Husk på at all tape skal fjernes fra veggene før dere reiser hjem.

Det er ikke mulig å låne bord og stoler i messeområdet. Det er heller ikke tillatt å bruke skjøteledninger. Vi oppfordrer alle ungdomsbedrifter til å vise hensyn til andre utstillere, og at støynivået holdes på et akseptabelt nivå. UEs personale vil være tilgjengelig i utstillingsområdet dersom spørsmål om hva som er akseptabelt/tillatt.

Rydding

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingshallen er ren og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Følg henvisninger som gis av UEs personale i utstillingslokalet.

Ungdomsbedriftene konkurrerer i 17 ulike kategorier. I samarbeid med våre hovedsamarbeidspartnere deles det ut egne priser på NM. Flere av disse prisene deles også ut lokalt på fylkesmesser rundt i landet. Vinneren av Beste ungdomsbedrift 2013 representerer Norge på EM for Ungdomsbedrifter i London i juli 2013.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier som ligger til grunn for juryens bedømming av kandidatene. Vi anbefaler at dere setter dere inn i kriteriene som gjelder for de konkurransene dere er påmeldt. Dere finner kriteriene for de ulike konkurransene ved å klikke på linkene under.

I konkurranser der innsending av materiell er påkrevd, skal dere sende materiellet til UE fylke i fylket der dere bor. UE Fylke setter frist for når de må ha dette. Fylket er ansvarlig for å sende inn alt materiell samlet til UE Norge. 

Nominasjonskonkurranser

1.  Beste markedsføring
2.  Beste kundeopplevelse på nett
3.  Nordeaprisen for beste forretningsplan
4.  Beste reklamefilm
5.  Beste logo
6.  EwB-prisen (Enterprise without Borders)
7.  EnergiDesignprisen i samarbeid med Enova SF

Konkurranser deltakelse/utstilling på NM:

      Alumnis lederskapspris
8.   Shells innovasjonspris
9.   Gastronomiprisen
10. Beste yrkesfaglige bedrift
11. Beste sosiale entreprenør
12. Beste utstilling
13. NorgesGruppens pris for beste selger
14. Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial
15. ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift
16. Spleiselagets regnskapspris
17. Norges beste Ungdomsbedrift 2013

Det er 83 ungdomsbedrifter som deltar på NM, men det er kun én fra hvert fylke som deltar i konkurransen om å bli Norges beste Ungdomsbedrift 2013!

Tidsskjema for deltakere i konkurransen Norges beste Ungdomsbedrifter - se vedlegg i høyremenyen.
Deltakerne starter med teknisk gjennomgang (sjekker at presentasjon og lyd fungerer) torsdag 25. april kl. 11.00-12.30.
Deltakerne holder sin scenepresentasjon torsdag 25. april kl. 13.15-14.45.
Deltakere skal ha panelintervju med juryen fredag 26. april kl. 10.15-11.45.

Frist for innsending av presentasjonsmateriell til scenepresentasjonen er tirsdag 23. april kl. 12.00 - dette sendes til kjell@ue.no
Bidraget (powerpoint, bilder, lydfil etc) kan sendes direkte i e-posten eller via en fildelingstjeneste.

 

Les mer om kandidatene som deltar i konkurransen Norges beste Ungdomsbedrift her:

Troms Klimatec UB  
Finnmark Drops UB  
Rogaland RescYou UB  
Agder Metal Body UB og Pillow Fight UB  
Sør-Trøndelag Ganesha UB  
Nordland Ogre Tales UB  
Akershus ProSleeve UB  
Østfold UngeTider UB  
Oslo Sine Cura UB  
Buskerud Caselt UB  
Telemark Splash UB  
Vestfold Soda Stick UB  
Møre og Romsdal Concreto Design UB  
Nord-Trøndelag Made Media UB  
Hedmark Frame UB  
Oppland Transfer UB  
Hordaland Folkelokk UB  
Sogn og Fjordane Hestegjengen UB