Beste markedsføring

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens samlede markedsføringsprofil og vil spesielt vurdere:

  • Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene 
  • Hvordan bedriften har nådd ut til kundene/målgruppen
  • Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften.
 

Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at UBen skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.Bedriften skal sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som skal inneholde informasjon om:

  • Punktene (kriteriene) over.
  • Arbeidsprosessen - f.eks. hvem i UBen gjorde hva.
  • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle (deler av) profilen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
  • Dokumentasjon (bilder, oppslag, linker) på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. En eventuell reklamefilm må legges tilgjengelig på nett (YouTube, Vimeo eller lignende) og link må ligge i beskrivelsen.
  • Kontaktperson i UBen med telefon og epost da juryen har mulighet til å få svar på eventuelle spørsmål.