NM for Ungdomsbedrifter 2014

UE Norge · 29.april - 30.april 2014

NM UB 2014

29.-30. april møtes de beste ungdomsbedriftene fra hele landet for å konkurrere. På NM for Ungdomsbedrifter syder det av kreativitet, skaperglede - og ikke minst - konkurransementalitet! Deltakerne kvalifiserer seg gjennom de fylkesvise konkurransene. Utstillingen er åpen for publikum.

PRESSESERVICE - oversikt over vinnere, jurybegrunnelser og bilder oppdateres umiddelbart etter hver premieutdeling. 

Tirsdag 29. april

 
09:00 – 16:00 Elevene rigger utstillinger
11:00 – 12:30 Teknisk gjennomgang for deltakere i konkurransen Beste Ungdomsbedrift
13:15 - 15:00 Scenepresentasjoner for deltakere i konkurransen Beste Ungdomsbedrift
  Lunsj serveres i utstillingsområdet
16:00 – 16:30 Åpning av NM for Ungdomsbedrifter med prisutdeling
                                 
 • Beste markedsføring
 • Beste logo
 • EwB-prisen
16:30 – 18:30 Åpen utstilling
19:30 – 23:00 Festmiddag med underholdning og prisutdeling
 
 • UE Alumnis lederskapspris
 • Beste kundeopplevelse på nett
 • Nordeaprisen for beste forretningsplan
 • Beste reklamefilm

Onsdag 30. april

 
07:00 – 08:30 Frokost
09:00 – 09:45 Å mestre og feile, motivasjon og selvtillit
v/Marco Elsafadi
09:45 - 10:00 Se mulighetene og gjør noe med dem!
v/kommunal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner
10:00 – 14:45 Åpen utstilling
  Lunsj serveres i utstillingsområdet
  Panelintervju for deltakere i konkurransen Beste Ungdomsbedrift
15:00 – 16:00 Prisutdeling
 
 • Shells innovasjonspris
 • Gastronomiprisen
 • Beste yrkesfaglige bedrift
 • Beste sosiale entreprenør
 • Beste utstilling
 • NorgesGruppens pris for beste selger
 • Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial
 • ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift
 • Spleiselagets regnskapspris
 • Beste Ungdomsbedrift

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deler ut
prisen til Norges Beste Ungdomsbedrift 2014

16:00 – 17:00 Nedrigg og hjemreise

Ungdomsbedriftene konkurrerer i 17 ulike kategorier. I samarbeid med våre hovedsamarbeidspartnere deles det ut egne priser på NM. Flere av disse prisene deles også ut lokalt på fylkesmesser rundt i landet. Vinneren av Beste ungdomsbedrift 2014 representerer Norge på EM for Ungdomsbedrifter i Estland i juli 2014.

For hver konkurranse er det utformet vurderingskriterier som ligger til grunn for juryens bedømming av kandidatene. Vi anbefaler at dere setter dere inn i kriteriene som gjelder for de konkurransene dere er påmeldt. Dere finner kriteriene for de ulike konkurransene ved å klikke på linkene under.

I konkurranser der innsending av materiell er påkrevd, skal dere sende materiellet til UE fylke i fylket der dere bor. UE Fylke setter frist for når de må ha dette. Fylket er ansvarlig for å sende inn alt materiell samlet til UE Norge.
 

Nominasjonskonkurranser: 

1.  Beste markedsføring
2.  Beste kundeopplevelse på nett
3.  Nordeaprisen for beste forretningsplan
4.  Beste reklamefilm
5.  Beste logo
6.  EwB-prisen (Enterprise without Borders)
  

Konkurranser deltakelse/utstilling på NM: 

7.   UE Alumnis lederskapspris
8.   Shells innovasjonspris
9.   Gastronomiprisen
10. Beste yrkesfaglige bedrift
11. Beste sosiale entreprenør
12. Beste utstilling
13. NorgesGruppens pris for beste selger
14. Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial
15. ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift
16. Spleiselagets regnskapspris
17. Norges beste Ungdomsbedrift 2013

 Konkurransekriterier for alle konkurransene samlet ligger i dokumentet i høremenyen.

Ungt Entreprenørskap ønsker å legge til rette for at alle ungdomsbedrifter som deltar på NM kan ta ut sitt aller beste både på scene, på utstilling, i intervjusituasjoner og andre steder hvor dere skal vise frem deres kompetanse.

Adresser

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Norges Varemesse, Messeveien 14, 2004 Lillestrøm

Hotellet og Norges Varemesse ligger rett ved Lillestrøm stasjon.

Adkomst

Tog

NSB har flere avganger i timen både fra Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen. Reisetiden er bare 11 minutter fra Oslo S. Rutetider og informasjon om togtilbudet til Lillestrøm, se NSB

Flytoget tar 13 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Lillestrøm. For nærmere informasjon om flytogets tilbud og rutetider, se FLYTOGET

Fra Lillestrøm stasjon tar det 3-4 minutter å gå til hotellet/Norges Varemesse. Følg skilting til Norges Varemesse og Thon Hotel Arena.

Bil

Det er firefelts motorvei helt fram til hotellet og Norges Varemesse. Med bil regnes kjøretiden fra Oslo sentrum til mellom 15-20 minutter.

Fra Oslo: Avkjøring fra E6 ved Karihaugen. Følg Rv 159 til Lillestrøm. Ta av til høyre i andre rundkjøring etter Rælingstunellen.

Fra Trondheim: Avkjøring fra E6 ved Skedsmokorset. Følg Rv 120, så Rv 22 mot Fetsund, og deretter Rv 159 til messesenteret.

Det er parkeringsplass i tilknytning til hotellet og varemessen. Ungt Entreprenørskap disponerer 50 plasser kostnadsfritt. Vi kan ikke love gratis plass til alle. Ta kontakt med vår registreringsdisk når dere ankommer (vi tar ikke forhåndspåmelding).

Innsjekking og registrering

Alle deltakere må registrere seg mellom kl. 09.00 og 15.00 på ankomstdagen (tirsdag 29. april). Deltakere i konkurransekn Beste ungdomsbedrift må være på plass senest kl. 10.30 på ankomstdagen. Registrering foregår på Norges Varemesse. Dere vil bli møtt av Ungt Entreprenørskap og vil få nødvendig informasjon om arrangementet. Her kan dere også få parkeringsoblat til gratisplassene.

Innkvartering og måltider

Elever og lærere innkvarteres på Thon Hotel Arena som er et moderne konferansehotell. Hotellet ligger vegg-i-vegg med Norges Varemesse. Trådløst internett er tilgjengelig i hele hotellet. Pga. kapasitet, må noen lærere påregne å bli innkvartert på Thon Hotel Lillestrøm.

Elevene bor i firesengsrom, trippelrom eller dobbeltrom. Lærere bor i enkeltrom. Vi deler opp i rene gutte- og jenterom. Vi prøver etter beste evne å innkvartere elever fra samme UB i samme rom. Det kan tenkes at vi må innkvartere noen elever fra ulike UBer på samme rom - for å få kabalen til å gå opp. UE har booket alle rom på hotellet, og vi gjør vårt aller beste for å få til en god rom-kabal. Rommene vil tilgjengelige fra kl 15.00 på ankomstdagen.

Det serveres frokost i restauranten på hotellet fredag morgen. Det serveres lunsj i Norges Varemesse begge dager. På torsdag blir det festmiddag der også dommere og UE´s gjester deltar.

Alle kostnader knyttet til overnatting og måltider er dekket. Eventuelle kostnader til telefon, brus, snacks etc. må dekkes av hver enkelt deltaker.

Gi beskjed til UE i ditt fylke dersom du har matallergi eller om det er andre hensyn vi må ta.

Lillestrøm

Det er et godt utvalg av butikker, dagligvare-butikker og restauranter i Lillestrøm.

Ordensregler

Som deltager på NM forventer vi at du:

 • Respekterer og overholder vår nulltoleranse i forhold til alkohol og andre rusmidler.
 • Møter til oppgitte tidspunkter i henhold til programmet.
 • Deltar på arrangementene i henhold til programmet.
 • Representerer Ungt Entreprenørskap på en positiv måte i henhold til kjerneverdiene ”Framtid, Samspill og Skaperglede”.
 • Følger de retningslinjer og beskjeder som blir gitt av arrangørene.

Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle brudd på disse forventningene kan Ungt Entreprenørskap ekskludere ungdomsbedriften fra hele eller deler av arrangementet. 

Antrekk

Under festmiddagen tirsdag kveld anbefaler vi pent antrekk. Det er ingen formelle krav til bekledning på stands.

Hjemreise

Etter prisutdelingen kl. 16.00 på onsdag, kan ungdomsbedriftene rigge ned egen stand. Dere må da fjerne alle plakater og materiell som dere har benyttet i standen. Møbler og rekvisitter tas med hjem og kan ikke settes igjen. All tape på vegger skal fjernes helt. Vær miljøbevisst og ikke kast ting som kan gjenbrukes! Søppel og avfall legges i søppeldunkene og containere. Oppryddingen skal være ferdigtil  kl. 17.30. Når dere har fått klarsignal fra UEs utstillingssjef om at standen er ok ryddet, kan dere reise hjem.

Opprigging av utstillinger foregår i tidsrommet fra kl 09.00 til kl 16.00 tirsdag 29. april i anvist hall på Norges Varemesse. Hver ungdomsbedrift vil få anvist en standplass når de ankommer NM. Det er ikke mulig å bytte standplass.

En skisse over utstillingen med standplass ligger i høyremenyen.

Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden på tirsdag, med følgende forbehold:

 • Ungdomsbedriftene som deltar i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” bør være på plass i utstillingslokalene senest kl 10.30. Denne gruppen får eget tidsskjema. Lydsjekk og scenepresentasjoner foregår i tidsrommet kl 11.00-15.00 på tirsdag.
 • Ungdomsbedrifter som deltar i øvrige konkurranser bør være på plass i utstillingslokalene senest kl 13.00.

Teknisk info stands
Alle stands har tilgang til strøm:

 • 500 W strøm til hver stand med en dobbel stikkontakt
 • ekstra strøm, tilsvarende 3 kW, til ungdomsbedrifter påmeldt i Gastronomiprisen

Innvendige mål på stands:

 • 2,49 meter høy (alle vegger)
 • 1,96 meter bred (bakvegg)
 • 1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg, men med drager.

Utforming av utstillingen må være innenfor målene som er oppgitt. Det er ikke mulig å flytte vegger. Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger. Veggene er hvite. Det er ikke mulig å lage hull i veggene, så alt må festes med tape eller lignende. Husk på at all tape skal fjernes fra veggene før dere reiser hjem.

Møblering
Alt ungdomsbedriften skal benytte på utstillingen må tas med. Det gjelder møbler, tape, rekvisitter, lys og lignende. Utstyr som dere har med, skal dere også ta med hjem igjen.

Det er ikke mulig å låne bord og stoler i messeområdet.

Dersom man ønsker å leie standutstyr (møbler, tepper, belysning etc.) så er det mulig å leie dette gjennom Norges Varemesse. Se produktkatalogen: http://messe.no/Global/NV/common/pdf/no/productcatalogue.pdf?ExhibitionId=-1 Ungdomsbedriften vil bli fakturert for alt utstyr som leies gjennom denne produktkatalogen.
 
 Orden og rydding

Vi oppfordrer alle ungdomsbedrifter til å vise hensyn til andre utstillere, og at støynivået holdes på et akseptabelt nivå. UEs personale vil være tilgjengelig i utstillingsområdet dersom spørsmål om hva som er akseptabelt/tillatt.

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingshallen er ren og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Følg henvisninger som gis av UEs personale i utstillingslokalet.

Om lag 80 ungdomsbedrifter deltar på NM, men det er kun én fra hvert fylke som deltar i konkurransen om å bli Norges beste Ungdomsbedrift 2014. Her er kandidatene:

 

Flex UB

Flex UB har designet og utviklet en tovet ullvott med broderier i refleks. Flexvotten skal bidra til å redde liv i trafikken, både for store og små.
   
 
Finnmark:
 
Flex UB
Vadsø vgs
 
Solveig Ittelin
Mobil 993 97 031 
----------------------------------------------------------    

Cover UB

Cover UB står bak oppdagelsestjenesten Cover, som lar deg finne interessante lanseringer innen film, spill og musikk. Vi satser sterkt på redaksjonelt innhold, brukerinnhold og søk.
   
 
Hedmark: 
 
Cover UB
Sentrum vgs
 
Markus Jahnsrud
Mobil 902 67 385 
----------------------------------------------------------    

Pixel UB

Pixel UB har til formål å levere gode produkt med profesjonell kvalitet, og arbeider etter slagordet ”Quality by design”. Me har kompetanse innanfor film, fleirkamera, foto, web og grafisk design.
   
Sogn og Fjordane: 
 
Pixel UB
Sogndal vgs
 
Kamilla Follevåg
Mobil 974 17 347 
----------------------------------------------------------    

KangaRun UB

KangaRun UB tilbyr sportsbh med sidelomme til oppbevaring av mobil, IPod, penger, nøkler og andre nødvendigheter.  KangaRun gir økt treningsfrihet til jenter i alle aldre
   
 
Rogaland:
 
KangaRun UB
Hetland vgs 
 
Amalie Hauge UB
Mobil 481 50 059 
----------------------------------------------------------    

Multibygg UB

Multibygg UB er en bedrift som bygger garasjer, benker og påbygg til hus. Vi tilbyr kunden håndverk av beste kvalitet, for at vi skal få best mulig læring og at kundene våre blir fornøyde.
   
 
Troms:
  
Multibygg UB
Stangnes vgs 
 
Tobias Birkeland
Mobil 994 47 390 
----------------------------------------------------------    

Fireflash UB

FireFlash UB skal utvikle og selge et livreddende lys, som leder brannvesenet til rommene der folk oppholder seg. Produktet er spesielt innrettet for å redde barn, eldre og mennesker med funksjonshemninger som gjør det vanskelig for disse å selv komme seg ut ved brann i hjemmet. FireFlash er designet for å redde liv.
   
 
Akershus:
 
FireFlash UB
Ski vgs 
 
Morten M. Wang
Mobil 959 00 504 
----------------------------------------------------------    

Unchain UB

Unchain UB produserer egendesignede t-skjorter som setter søkelyset på menneskehandel
   
 
Oslo:
 
Unchain UB
Oslo Handelsgymnasium 
 
Dhilany Gunaratnam
Mobil 469 34 134 
----------------------------------------------------------    

Scienceuka UB

ScienceUka UB skal inspirere unge mennesker til å bli interessert i realfag gjennom å arrangere en årlig scienceuke.
   
 
Østfold:
 
Scienceuka UB
Greåker vgs 
 
Alexander L. Hagen
Mobil 474 49 938 
----------------------------------------------------------    

Wool UB

WOOL UB tilbyr norske sløyfer i tradisjonell strikk, som varmer det lille ekstra på fest og i hverdagen. Vi er fem elever fra Rosthaug vgs. som går entreprenørskap og bedriftsutvikling.
   
Buskerud:
 
Wool UB
Rosthaug vgs 
 
Kamilla Næss
Mobil 901 26 690 
----------------------------------------------------------    

arc UB

arc UB leverer skreddersydde medietjenester til arrangører av diverse arrangementer. Ungdomsbedriften tar også på seg enkeltoppdrag innenfor film, foto, markedsføring, design og profilering.
   
 
Telemark:
 
arc UB
Hj. Johansen vgs
 
Christian Lunde
Mobil 941 57 305 
----------------------------------------------------------    

Politikontroller UB

Politikontroller UB (politikontroller.no) har utviklet en tjeneste for traffikanter som varsler om politikontroller og trafikkinfo via gratis apper og SMS for å øke bevisstheten på trafikksikkerhet.
   
 
Vestfold:
 
Politikontroller UB
Greveskogen vgs 
 
Thomas Ramm
Mobil 907 52 242 
----------------------------------------------------------    

Sosiale Media UB

Sosiale Media UB kjemper mot mobbing. Vi tilbyr foredrag til barneskoleelever der vi har sosiale medier, nettvett og mobbing i fokus. Med aktiviteter og lek, blir dette til en morsom og lærerik opplevelse.
   
Nord-Trøndelag:
 
Sosiale Media UB
Steinkjer vgs 
 
Anne Gylland
Mobil 469 48 537 
----------------------------------------------------------    

Bergstadkåsten UB

Bergstadskåstens forretningsidé er å lage en enklere oppskriftsbok med tradisjonelle oppskrifter fra Rørostraktene. Dette skal dekke behovet for å ivareta den gamle tradisjonelle matkulturen for turistene og folket på Sta’a.
   
Sør-Trøndelag:
 
Bergstadkåsten UB
Røros vgs 
 
Sindre Valan
Mobil 922 43 595 
----------------------------------------------------------    

X-trafic UB

X-Traffic UB tilbyr tenester innan trafikktryggleik til aktørar på dette feltet. Vårt konkurransefortinn er at me ser dette samfunnsproblemet gjennom ungdom sine auger. Me vil setja spor etter oss og vera med å redda liv.
   
 
Hordaland:
 
X-Traffic UB
Odda vgs 
 
Gunvor Aarvik
Mobil 417 65 922 
----------------------------------------------------------    

Kroken UB

Kroken UB selger dørkroker for de sosiale, som gjør toalettbesøket enklere og mer hygienisk
   
 
Oppland:
 
Kroken UB
Hadeland vgs 
 
Gro Anita Solheim 
Mobil 410 07 196 
----------------------------------------------------------    

Trefoil UB

Trefoil tilbyr markedet en unik tredelt kasserolle, som gjør matlaging enklere og mer kostnadseffektivt. Kasserollen er nyskapende og miljøvennlig, og kan spare inntil to tredeler av strømforbruket.
   
 
Nordland: 
 
Trefoil UB
Narvik vgs avd Frydenlund 
 
Martine Andreassen
Mobil 902 48 366 
----------------------------------------------------------    

1-2-Tre Bygg UB

1-2-Tre Bygg tar på seg forskjellige hogstarbeid, altså felling, topping, beskjæring og kvisting av tre. Vi kan også ta på oss mindre snekkerjobber og byggeprosjekter. Vår visjon er å være en hjelpende hånd i folks hager. 
   
 
Aust-Agder:
 
1-2-Tre Bygg UB
Drottningborg vgs
 
Eilert Hagen
Mobil 908 11 240 
----------------------------------------------------------    

Gourmetkurva UB

Gourmetkurva UB selger kortreiste økologiske gourmetprodukter av høy kvalitet. Vi tror folk heller vil ha små kvanta av høy kvalitet fremfor billigprodukter med store porsjoner.
   
 
Vest-Agder:
 
Gourmetkurva UB
Vennesla vgs 
 
Marita Iglebæk
Mobil 991 21 518 
----------------------------------------------------------    

Lett på kroken UB

Lett på Kroken har tatt problemet rundt innhenting av plast i egne hender, og utviklet en opphengsløsning for sekken med plastemballasje. Vår krok gjør hverdagen enklere for både husstand og renovatør. 
   
 
Møre og Romsdal:
 
Lett på kroken UB
Ålesund vgs 
 
Mari L. Sæther
Mobil 966 25 555 

Over 100 personer fra arbeids- og næringsliv deltar i juryeringen av ungdomsbedriftene. Jurymedlemmene representerer en stor bredde i bakgrunn og kompetanse. 

 

Norges beste Ungdomsbedrift 2014

Tor Erik Groeng              NHO Kompetanseavdeling
Victoria Willms Citibank International plc, Norway Branch
Goran Scekic YS Ung/Samarbeid mot svart økonomi
Gjermund Karlsen ATEA
Joachim Pande EY
Helene Edwardsen Kommunal- og regionaldepartementet
Line Finsås Einrem Brønnøysundregistrene
Bjørn Erik Studsrud Navet næringshage

 

Ferdprisen for størst verdiskapingspotensial

Erik Rossnes Ferd                                                                             
Jacob Aars-Rynning             Ferd                                                                                                
Jens Jalland Ferd
Aleksander Wisem Sahnoun                                 Ferd
Tov Elgaaen Elopak

 

ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift

Lise Hagen Rebbestad ManpowerGroup 
Sven Fossum ManpowerGroup 
Espen Sakshaug ManpowerGroup 
Tonje Wist Arcus
Tonje Fossan-Waage NAV Arbeidslivssenter Akershus                   
Henrik Munthe NHO Forhandlinger

 

Spleiselagets regnskapspris

Heidi Husom Skatteetaten 
Kristin Stamoen NARF
Ruben Bjerketveit Revisorforeningen 
Ove Sagen Økonomiforbundet                                  
Tanja K. Schumacher EY

 

NorgesGruppens pris for beste selger 

Hege S. Rognlien Norgesgruppen                    
Ingun Grinden Norgesgruppen
Olav Hareldseid Norgesgruppen
Line Beate Jepsen Meny
Kjetil Flatrud Joker
Torkel Stensrud Asko Øst
Jon Buxrud Kiwi

 

Shells innovasjonspris

Bjørn Ramsli Shell                                               
Jonas Bæk Shell 
Stein Petter Eriksen Shell 
Bernt Randel Shell

 

Nordeaprisen for beste forretningsplan

Silje Bjerknes Nordea                                              
Hedvig Meidell Nordea
Tone Åril Lilleaas Nordea
Haakon Holth-Larsen Nordea
Johan Lillhage Nordea
Morten Olimb Nordea

   

Beste utstilling

Grethe Thrane Johansen Norges Varemesse                                        
Siri Halsan KS
Håkon Sandbakken Bærum kommune 
Kristin Bjørke Knutsen Virke
Anine Eikenes Ung Husflid
Marianne Flyen Frostrose
Aneline Vikøren Via Scandinavia
Anette Lia Tank Design

  

Beste sosiale entreprenør

Randi Kvissel Haugen PS Hotell Vulkan 
Sherry Hakimnejad Kompass Invest AS                               
Loveleen Brenna Seema
Thomas Doull Monsterbedriften
Ingrid Ytreland NHO Kompetanse
Glenn Andersen Gladiator GT

 

Beste yrkesfaglige bedrift

Jørgen Braathen Virke
Arne S. Dolven Fagopplæringen 
Solveig Eldegard Utdanningsforbundet
Anja Kildal Gabrielsen LO Næringspolitisk avdeling                    
Synne Myhre Visit Oslo
Lill Jacqueline Fischer Parat

 

Gastronomiprisen

Oda Smeby Christensen Tine
Nina Mosseby Landbruks- og matdepartementet                  
Wenche Andersen TV2 God morgen Norge
Harald Osa Bama AS Smak og matkultur

 

UE Alumnis lederskapspris

Emilie Bærulfsen UE Alumni Østfold                                        
Nicolai Giil UE Alumni Oslo
Simen Andresen UE Alumni Oslo
Mathias Storm Michelsen UA Alumni Norge
Stine Granly UE Alumni Norge
Anders Fjell UE Alumni Norge

 

EwB-prisen (Enterprise without Borders)

Hilde E. Johansen Finans Norge                            
Ann Håkonsen Finans Norge
Tonje Westby Finans Norge

  

Beste logo

Therese Rokke Kitchen                               
Kjetil Nybø Kitchen
Bendik Romstad Kitchen
Hans Moe Kitchen
Haakon Dahl Kitchen

 

Beste reklamefilm

Marte Helgesen One Big Happy Family                     
Cecilie Tidemann One Big Happy Family
Helene Hovda Lunde One Big Happy Family

 

Beste kundeopplevelse på nett

Carine Sandberg Næss Visma Education Partner     
Benjamin Aker Visma IT & Communications                 
Mia Ajanki Visma IT & Communications      
Siri Grøstad Visma Mamut

 

Beste markedsføring

Georg Vestby Olav Thon Gruppen
Stein Lie Thon Romerikssenteret
PB Troen Thon Strømmen Storsenter