Nasjonal Gründercamp 2015

UE Norge · 02.februar - 04.februar 2015

2.-4. februar deltar 129 elever og 35 lærere/skoleledere er fra hele landet på Nasjonal Gründercamp i Trondheim. I 24 timer skal elevene konkurrere om å finne den beste løsningen for Enova på framtidas fornybare energi. Elevene som deltar har kvalifisert seg gjennom fylkesvise konkurranser.

#energiforframtiden 

Mandag 2. februar

Sted: Thon Hotel Trondheim og Thon Hotel Prinsen i Trondheim sentrum

16.00 – 17.30          Innsjekk og registrering på hotellene
18.00                      Felles avreise fra hotellene til Bli-kjent sted
18.30 - 21.30                      Bli-kjent-aktiviteter og middag
ca. 21:30 Tilbake til hotellene

 

Tirsdag 3. februar

Sted: NTNU og Charlottenlund videregående skole

Hotellfrokost 07:00 - 08:00

08:30 Avgang fra  hotellene (Leütenhaven) til NTNU
09:00 - 12:00 Innhold NTNU
  Veien frem til en innovativ løsning v/ Sille Solberg, Ungt Entreprenørskap
  Nytt Land, Nytt Klima v/polarfarer Tobias Thorleifsson
  Offentliggjøring av oppdraget v/Enova SF
12:00 Transport fra NTNU til Charlottenlund vgs.
   
12:30 Lunsj på Charlottenlund videregående skole
13:00 Gruppene på plass i arbeidsrom. Utdeling av materiell
13:15 Oppstart gruppearbeid. Elevene jobber med oppdraget.
Fagpersoner er tilgjengelige for spørsmål ang oppdraget
16:00 Middag
16:30 - 19:45 Veildeding
20:00 Mesternes Mester
21:00 Kveldsmat

Arbeidet fortsetter i sene nattetimer. Overnatting på skolen i gymsal.

Lærere/skoleledere gjennomfører eget kurs med Enova SF på NTNU kl 12:00 - 16:00, med egen busstransport til Charlottenlund vgs ca kl 16:00.

Onsdag 4. februar

Sted: Charlottenlund videregående skole

06:00                    Vekking
07:00 Frist innlevering av løsningsforslag
07:30 Frokost
08:30 Rydding
09:00 Frist innlevering av presentasjonsmateriell
09:00 – 11:00 Presentasjoner av løsninger for jury
11:00                      Lunsj
12:00    Finale
13:00                     Premieutdeling v/ Enova SF
14:00                                              Buss fra Charlottenlund vgs til Værnes og til Trondheim sentrum

Programmet kan bli endret.

Ankomst og registrering

Deltagerne ankommer Trondheim mandag 2. februar via buss, bil, tog eller fly. Lærere og elever sørger selv for transport til Thon Hotel Trondheim som ligger i sentrum. Flybussen stopper like utenfor hotellet. 

Gründercampen starter med registrering av lag (elever/lærere) i resepsjonen på hotellet kl. 16.00 – 17.30 mandag. Alle elever og lærere møter deretter på innleide busser som står klar i Leûtenhaven, 200 meter fra hotellet. Bussene går kl 18.00 til "Bli-kjent aktiviteter" og middag. Deltagelse er obligatorisk for elever, lærere og UE-ansatte.
  

Overnatting
Elever overnatter første natt på Thon Hotel Trondheim eller Thon Hotel Prinsen. Begge hotellene ligger i samme gate. Ungt Entreprenørskap har laget liste over hvilke elever som skal bo på rom sammen på hotellet. Vi vil prøve å få alle deltagere fra samme fylke på samme hotell. Elever blir plassert på 2- eller 3-mannsrom, men deler kun rom med elever fra samme skole, og samme kjønn. Liste fås ved registreringen. 

Andre natt er på Charlottenlund videregående skole (i sovesal). Ungt Entreprenørskap sørger for nattevakter.

Overnatting på skolen er en del av gründercampen og en forutsetning for å delta. Om noen av helt spesielle grunner ikke har mulighet til dette må dette søkes til prosjektleder ved påmelding, eller senest 19. januar.

Lærere/UE-ansatte overnatter på Thon Hotel Trondheim eller Thon Hotel Prinsen begge nettene.

Adresser
Thon Hotel Trondheim
Kongens gate 15
7013 Trondheim

Thon Hotel Prinsen
Kongens gate 30
7012 Trondheim 

Charlottenlund videregående skole
Yrkesskoleveien 16
7458 Trondheim
  

HUSK å ta med
Hver enkelt elev må ta med seg:

 • Egen sovepose og liggeunderlag
 • Toalettmappe
 • Håndkle
 • Lommepenger
 • Evt. medisiner

Laget må ta med seg:

 • Minimum 1 PC/MAC med strømadapter 

Elevene har selv ansvar for eget utstyr og verdisaker. Under arrangementet anbefaler vi at elevene tar med seg verdisaker når de forflytter seg fra ett rom til et annet. Soveposer/tøy kan ligge i sovesalen.

Aktiviteter: Tirsdag kveld arrangeres Mesternes Mester. For det som ønsker det kan man ta med treningstøy. Det er også mulighet for å dusje på skolen. 

HMS og tilsyn
Ungt Entreprenørskap vil ha tilsyn med elevene under hele arrangementet. Vi har utarbeidet rutiner for HMS som alle ansatte på arrangementet kjenner godt. Vi har kontaktinformasjon til alle lærere.
  

Måltider
Alle måltider som står oppført i programmet er dekket. Eventuelle kostnader til frukt, kjeks, brus, sjokolade etc. må dekkes av hver enkelt deltager.
I påmeldingsskjemaet har UE fylke fylt inn opplysninger om evt. allergier/sykdommer. Vi har tatt hensyn til allergier/sykdommer ved bestilling av mat. Allergivennlig mat er tilgjengelig for de som på forhånd har meldt inn dette.
  

Internett
Internett er tilgjengelig både på hotellet og Charlottenlund videregående skole.
  

Presse
Arrangementet kan være av interesse for media. Vi åpner døren for media og vil la dem slippe til for å intervjue arrangør, deltakere, dommere, veiledere, og for å ta bilder. Dersom enkeltdeltakere ikke ønsker å bli intervjuet/tatt bilde av, må beskjed gis til Ungt Entreprenørskap.
  

Butikker
Thon Hotel Trondheim og Thon Hotel Prinsen ligger i sentrum av Trondheim og har "alle typer" butikker i umiddelbar nærhet.
Charlottenlund videregående skole ligger ca. 6 km øst for Trondheim sentrum i landlige omgivelser med store friområder. Det er ingen butikker i umiddelbar nærhet. Det er mulig å handle i kantina på skolen på dagtid, og på tirsdag ettermiddag/kveld er det mulig å handle i skolens kiosk som driftes av en ungdomsbedrift.
  

Rydding
Det er viktig at elevene til en hver tid tar ansvar for at området der de oppholder seg i er rent og ryddig. Før elevene reiser, må elevene rydde og alle personlige eiendeler tas med.
  

Hjemreise
Arrangementet er ferdig rett etter prisutdelingen (ca. kl. 13.45) onsdag 4. februar. Vi har bestilt busser som kjører deltakerne direkte til Værnes eller til Trondheim sentrum.
  

Kontaktpersoner i Ungt Entreprenørskap
Helge Gjørven,  helge.gjorven@ue.no, tlf: 906 42 126 - Prosjektleder
Kjell Vidar Jørgensen,  kjell.vidar.jorgensen@ue.no, tlf: 918 49 535
Wenche Wærner (Pressekontakt),  wenche@ue.no, tlf 934 37 800

Gruppene får tilbud om faglig veiledning tirsdag 3. februar. På onsdag 4. februar skal juryen vurdere løsningsforslagene og kåre nasjonale vinnere. Under finner dere en oversikt over alle som stiller opp som veiledere og jurymedlemmer.

Veiledning tirsdag 3. februar, kl. 16.30-20.45

Veiledningsgruppen representerer både fagkompetanse innen energifeltet og kompetanse knyttet til nyskaping og innovasjonsprosesser!

 • Tom Nørbech, seniorrådgiver, Enova, kompetanse: transport, fjernvarme og anlegg
 • Roar Norvik, forskningsleder, SINTEF, kompetanse: transportforskning, miljøriktig transport
 • Severin Helset, forretningsutvikler, Kunnskapsparken Steinkjer AS, kompetanse: energi/smartgrid, reiseliv, salg, markedsføring
 • Torger Mjønes, prosjektleder, Sør Trøndelag Fylkeskommune, kompetanse: bygg og eiendom
 • Sveinung Susort, ingeniør, Trønderenergi, kompetanse: vindkraft, vannkraft
 • Torstein Ryeng, prosjektleder, Statens vegvesen, kompetanse: plan- og prosjektering
 • Pål-Tore Selbo Storli, førsteamanuensis, NTNU, kompetanse: vannkraft
 • Rolf Aarland, markeds- og logistikksjef, Trondheim Havn, kompetanse: marked, logistikk, strategi, kommunikasjon
 • Anders Linga, prosjektleder, Proneo, kompetanse: finansiering, prosjektledelse, økonomi

Juryens sammensetning onsdag 4. februar, kl. 09.00-14.00

 • Einar-Johan Hansen, prosjekt controller, Enova
 • Christina Hedin, markedsføringssjef, Enova
 • Gökce Tekin, prosjekt controller, Enova
 • Merete Knain, seniorrådgiver, Enova
 • Mie Abelgaard, rådgiver, Enova
 • Roar Hugnes, seniorrådgiver, Enova
 • Raquel Santos Jorge, rådgiver, Enova
 • Petter Øyn, rådgiver, Enova

Oppdraget NGC 2015:

Bærekraftig bytransport

Siden 1990 har utslippene av klimagasser fra transportsektoren økt med 27 prosent. Av dette står bilreiser for omtrent 80 prosent av persontransporten i Norge.

En del av arbeidet med å redusere utslippene fra biltransport foregår i byene og i større tettsteder der målsetningen er et bærekraftig transportsystem. I tillegg til å stå for store klimagassutslipp krever personbiler store areal både til kjøring og parkering.

Flere biler betyr økte utgifter når veisystemet skal utbygges og forbedres. Flere store norske byer har utslippsfri bytransport på sin politiske agenda, blant annet Trondheim, Oslo og Bergen.

Gruppen skal..

..legge frem en plan med konkrete og innovative løsninger for hvordan man kan oppnå en bærekraftig bytransport i en konkret by eller større tettsted i Norge. Planen og dens løsninger kan også vise hvilke fordeler en slik bytransport kan ha for innbyggerne og arbeids- og næringslivet.

Husk at reduserte utslipp omfatter alle former for utslipp, ikke bare klimagasser.

Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på følgende vurderingskriterier:

 • Løser ideen oppdraget?
 • Er løsningen fremtidsrettet og innovativ/nyskapende?
 • Er løsningen gjennomførbar og bærekraftig?
 • Har gruppen kunnskap om energi og energieffektivitet?
 • Klarer gruppen å selge ideen til juryen?

Hva gruppen må gjøre:

 • Levere en beskrivelse av løsningen (2-4 sider)
 • holde en presentasjon/pitch på maksimalt 3 minutter (elektroniske virkemidler kan benyttes)
 • ha med kildehenvisninger

Innlevering av løsning

Før presentasjon for juryen må alle grupper levere løsningsforslaget sitt her:

  Stengt for opplasting (Frist onsdag 4. februar kl 07:00)

NB! Lag et fornuftig filnavn på filen, etter denne malen:  «Løsningsbeskrivelse gruppe 14».

 

Presentasjonsfiler

Har dere en digital presentasjon, bilde eller lignende som skal vises på skjerm ifm presentasjonen deres, må denne lastes den opp her: 

Klikk her for å laste opp fil(er) til presentasjonen. (Frist onsdag 4. februar kl 09:00)

NB! Lag et fornuftig navn på filene, etter denne malen: «presentasjon Gruppe 14». 

 

Ressursdokumenter

Lenke til tips til løsningsbeskrivelse

link