Nasjonalt lærerseminar 2020 (vgs)

UE Norge · 07.mai - 08.mai 2020

Fremtidens skole

Fagfornyelsen vil forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kreativitet, skapende evner, kritisk tenkning, samarbeid, refleksjon, tverrfaglighet og elevmedvirkning vil bli enda viktigere. Nasjonalt lærerseminar har fokus på hvordan Ungdomsbedrift imøtekommer fagfornyelsen på disse temaene – og hvordan vi kan jobbe med det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i Ungdomsbedrift. Seminaret er en integrert del av Norgesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 2020. 

Målgruppe

Lærere og skoleledere i videregående skole som vil komme i gang med eller har erfaring med Ungdomsbedrift.

Program (med forbehold om endringer)

Torsdag 7. mai

0930 – 1000  Registering og kaffe

1000 – 1030  Velkommen v/Grete I. Nykkelmo, UE Norge

1030 – 1115  Hva er Ungdomsbedrift? v/Trine I. Haugaard, UE Norge

1130 – 1230  Lunsjbuffet på Thon Hotel Arena

1300 – 1430  Observasjon av 19 ungdomsbedrifter som presenterer sitt arbeid og læring

1445 – 1515  Fremtidens skole v/kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

1515 – 1700  Besøk på utstillingen

1930 – 2230  Festmiddag

 

Fredag 8. mai

0900 – 0945  Elevmedvirkning og tverrfaglighet v/Henrik Foss og Knut Handeland, Tryggheim vgs.

1000 – 1115  Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen v/Judith Svedjan Klein, Høgskolen i Innlandet

1130 – 1230  Workshop og erfaringsdeling per utdanningsprogram inkl. lunsj

1230 – 1300  Beskyttelse av kreativitet, innovasjon og entreprenørskap - immaterielle rettigheter v/Knut Andreas Bostad, Patentstyret

1300 – 1430  Besøk på utstillingen

1500 – 1600  Prisutdeling på Norgesmesterskapet for Ungdomsbedrifter

 

Påmelding

Påmelding skjer til Ungt Entreprenørskaps fylkesorganisasjon innen 26. mars. Fylkesorganisasjonene melder på deltakere til Ungt Entreprenørskap Norge senest 30. mars. Deltakeravgiften på 3.150 kroner dekker seminar, én overnatting, lunsj og festmiddag.