SMART

Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre!

SMART motiverer unge fra 4.-7.trinn til å jobbe med problemløsning ut i fra egne valg og interesser. SMART inspirerer lysten til å oppdage, tenke fritt og kreativt. Gjennom en prosess skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger andre kan nyttiggjøre seg. 

SMART er entreprenørskap i praksis!

SMART

Smart er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer de møter. I fem faser skal elevene finne interessante problemstillinger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt.

Programmet er basert på aktiv læring. Elevene er selv aktive i å definere problemområder, forske på ulike muligheter og bruke sitt nettverk, for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. Her er det vesentlig at elevene lærer og høster erfaringer utenfor skolen og at lærer har rollen som veileder i prosessen.

Smart har mellomtrinnet som målgruppe og oppfyller læreplanmål i blant annet norsk, matematikk, kunst og håndverk og naturfag. Programmet er fleksibelt med hensyn til tidsbruk og kan gjennomføres i løpet av alt fra et par dager til flere uker.

Programmet kan kobles til Nysgjerrigper-metoden med gjensidig utbytte. Der Nysgjerrigper tilfører Smart forskningsperspektivet, bidrar entreprenørskapstilnærmingen med mer vekt på kreativitet og verdiskaping.

Ressursmateriellet består av en lærerveiledning og nettbaserte øvelser, tips og skjema, som finnes på www.ue.no.

Smart stimulerer:

  • evnen til problemløsing og kreativ tenking
  • bevissthet om eget nettverk
  • forståelsen av nødvendigheten av verdiskaping
  • nysgjerrighet og utforskertrang

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Smart er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I høyremenyen viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene.

Du er nå i ressursrommet for SMART.

Når elevene bruker SMART som metode er din rolle som veileder og fasilitator i de kreative prosessene viktig.  Mange elever er uvant med å jobbe kreativt og de trenger hjelp til å drive prosessen videre.

SMART er delt inn i 5 faser og det er lagt opp til en rekke øvelser, oppgaver og skjemaer som stimulerer elevenes evne og vilje til å jobbe i kreative team:

Informasjon om SMART

Fase 1  Detektiv

Fase 2  Nå fikk jeg en idé

Fase 3  Hva nå?

Fase 4  Dette ble det til!

Fase 5  Veien videre

I Kreaktiv kortstokk kan du finne flere øvelser og oppgaver. Denne vil du ha mye glede av når du blir kjent med den!

Med SMARTere energi bruker vi SMART som metode men gir elevene energi som tema å jobbe ut fra. Her jobber de med ideutvikling knyttet til muligheter innenfor ren og fornybar energi. I arbeidet med SMARTere energi er det spennende å koble prosjektet opp mot lokale energileverandører som kan stille opp som en ressurs for elevene.