SikkSakk Europa

SikkSakk Europa er et program for elever i 5.–7. trinn hvor elevene lærer om europeiske land og deres ressurser. Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er avhengige av hverandre, ikke minst innen økonomi og næringsliv. Programmet stimulerer også elevenes evne til nytenking basert på lokale muligheter. SikkSakk Europa er et tverrfaglig program og dekker læreplanmål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk samt mat og helse.

Se film om programmet her.

Forankring i kunnskapsløftet

Fire arbeidsøkter gjennomføres med en representant fra lokalt arbeids- eller næringsliv. Timene med veileder skal være en introduksjon til en bredere gjennomgang av stoffet som elevene tar sammen med lærer. Det er lagt opp til tilleggsaktiviteter som lærer kan gjennomføre med elevene mellom øktene.

 SikkSakk Europa gir elevene forståelse av:

  • hvilken påvirkning eget forbruk har på natur og miljø
  • fornybare og ikke fornybare ressurser
  • hvordan eget lokalmiljø og land i Europa utnytter og er avhengige av sine ressurser
  • hva som må til for å få gjennomslag i et marked

Gjennomføringen er basert på elevaktivitet i form av, refleksjon, samarbeid, spill og problemløsing.

Programmet stimulerer bevissthet om lokal identitet, kunnskap om internasjonal handel og gjensidig avhengighet, samt nytenking basert på lokale muligheter.

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med SikkSakk Europa er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I høyremenyen viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene.

Materiellpakken til SikkSakk Europa bestiller du i nettbutikken. Den inneholder veilednings- og elevhefter, plakater, kart og spill. På denne siden kan du laste ned et blankt europakart, ressurssplakat, og faktaark for 7 land, i tillegg til en spørrelek om Europa. Det blanke europakartet og ressursplakaten ligger også i selve pakken.  

SikkSakk Europa ble revidert i desember 2014.