Våre familier

Programmet gir barna større forståelse av hvordan en familie fungerer og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. Barna får erfare at familien må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som «innkjøpere» og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener. Målgruppen er unge mennesker i alderen fem til åtte år.

Våre familier

Våre familier gir barna større forståelse av hvordan en familie fungerer og hvordan hver enkelt kan være med å bidra. Vi samtaler med barna om ulike grunner til at man har en jobb og hva man gjør for å få et yrke. Barna får erfare at familiene må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som ”innkjøpere” og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener. Målgruppen er barn fra fem til åtte år. Programmet passer både for de eldste barna i barnehagen og de yngste i grunnskolen. 

Økt 1: Familien. Barna blir kjent med:

 • Ulike typer familiekonstellasjoner
 • Hva familiemedlemmene i Vår familier gjør/arbeider som

Økt 2: Barna blir kjent med forskjellige jobber/yrker som ulike familiemedlemmer har

 • Vi stiller spørsmål som hva er grunnen til at man har et yrke/en jobb
 • Hva gjør man for å få et yrke

Økt 3: Behov og ønsker i familien. Barna får erfare:

 • At familien må ta valg
 • Nødvendigheten av prioriteringer

Økt 4: Prioritere, handle, regne. Barna blir kjent med:

 • Hvordan man bruker penger
 • Hvordan man gjør valg når man er i butikken

Erfaring med entreprenørskap:

 • Kreativitet

  Får erfaring med å tenke kreativt og føle glede ved å få utfolde sin fantasi

 • Handlingskompetanse

  Får erfaring med å gjøre valg, og prioritere  gjennom personlig aktiv involvering

 • Omverdensforståelse

  Se enkle sammenhenger i samfunnet (familiens rolle i et samfunn, yrker, penger).

 • Personlig innstilling

  Får erfaring med og tro på at de kan være med å påvirke

  Hver arbeidsøkt er beregnet til ca. 45 minutter, men kan bruke både lengre og kortere tid. Det er pedagogen som gjennomfører arbeidsøktene. Hver aktivitet har et detaljert forslag til innhold. Forslaget er kun ment veiledende.

 

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Våre familier er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I høyremenyen viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene.

Materiellpakken til Våre familier bestiller du i nettbutikken. Den inneholder veilednings- og elevhefter, plakater, og spill. På denne siden kan du laste ned bybildet og bilde av den øde øya. Begge plakatene ligger også i selve pakken.