Vårt lokalsamfunn

En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø. 

Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

 

Vårt lokalsamfunn

Vårt lokalsamfunn er et pedagogisk program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, velferdsstaten, lønn, skatt og demokrati. Et bredt sammensatt utvalg av praktiske øvelser er med på å styrke elevenes lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.

Vårt lokalsamfunn utføres av en lærer og en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv. Programmet er rettet mot 4.-5. trinn og består av fire arbeidsøkter.

Elevene får erfaring med:

• å beskrive viktige elementer i et lokalsamfunn

• å utvikle ideer og velge løsninger i en gruppe

• å medvirke i en demokratisk prosess

• å se hva skattepengene brukes til

• å reflektere over rettigheter og plikter i et samfunn

 

Programmet er basert på elevaktivitet, diskusjon og refleksjon. Ressursmateriellet omfatter veilederhefte, e-bok, materiell til gjennomføring av øktene og en arbeidsbok til hver elev.

 

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Vårt lokalsamfunn er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I høyremenyen viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene.

De fire øktene i Vårt lokalsamfunn gjennomføres av lærer og en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv. Til hver økt er det utarbeidet forslag til utvidete læringsaktiviteter som vil øke elevenes læringsutbytte av programmet.

E-bok for lærer og veileder kan ses HER