Elevbedrift

Elevbedrift er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift i sammen med en gruppe av sine medelever. Skolens lærere og andre samarbeidspartnere er veiledere for elevene.

Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser.

Elevbedrift

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften. Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Elevbedrift er et nettbasert program, og alt ressursmateriellet ligger samlet i EB-løypa her på nettsidene. EB-løypa veileder elevene gjennom alle fasene og gir en rekke nyttige tips, skjemaer og øvelser. EB-løypa har et eget lærerrom med lærerveiledning.

Elevbedrift dekker kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk.

Elevbedrift dekker også mange av kompetansemålene i flere av de nye valgfagene.

Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:

  • kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
  • tenke og jobbe kreativt
  • samarbeide og fungere i team
  • stole på seg selv
  • utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Elevbedrift er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Gå til EB-løypa

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I høyremenyen viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene.

I oppstart av elevbedrift skal elevene jobbe med idéutvikling for å komme fram til en forretningsidé de har tro på og lyst til å jobbe videre med. Dette er en viktig fase og din rolle som fasilitator i kreative prosesser blir viktig. Her finner du en rekke øvelser, oppgaver og skjemaer du kan bruke som kan bidra til å gjøre dette til en spennende og motiverende prosess for elevene.

I tillegg til det ressursmateriellet du finner her er det lurt å gå inn å gjøre deg kjent med EB-løypa før elevene skal i gang med elevbedrift.

EB-løypa er laget for elevene slik de kan jobbe mest mulig selvstendig med bedriften sin i forhold til hvor de er i prosessen.

Registrering av elevbedrifter

Registrering gir mange fordeler:

  • Lov til å drive bedrift i skoletiden og med gunstige rammebetingelser.
  • Mulighet til å åpne bankkonto.
  • Muligheter til å delta på kurs og messer i regi av UE.
  • I tillegg får Ungt Entreprenørskap en oversikt over det totale antall elevbedrifter og mulighet til å synliggjøre aktiviteten på deres skole

Vi anbefaler at lærer registrerer elevbedriftene, eller at dere gjør det i fellesskap. På lærerrommet på EB-løypa; www.elevbedrift.no  finner du en skriftlig veiledning eller du kan se en kort video.

Tilsvarende veiledninger er tilgjengelig på steg nr 10: Registrering av elevbedrifter, der registreringen tar utgangspunkt i at elevene registrerer selv.

Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke om du ønsker informasjon eller hjelp i arbeidet med Elevbedrift.

Se mer på EB-løypa: www.elevbedrift.no

Den tryggeste måten å oppbevare penger på for elever som driver Elevbedrift er å opprette en egen bankkonto. Hvordan elevene må gå fram for å opprette og avslutte en bankkonto varierer fra fylke til fyke. Klikk på linken til ditt fylke får å se hvordan du skal veilede elevene når de skal opprette konto. Se EB-løypa for mer info: www.elevbedrift.no

Agder
Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold