Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. (Tidligere Gründercamp)

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen og i videregående skole. Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp faser:

Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser

Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning

Fase 3: Felles måltider og sosialt program

Fase 4: Innlevering av forretningsplandokument, presentasjon for jury og vurdering

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Tidsbruk: En Innovasjonscamp arrangeres over ett til flere døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

Innovasjonscamp stimulerer til:

 • økt kreativitet
 • bedre evne til samarbeid
 • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
 • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
 • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
 • økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

Se eksempler på gjennomførte innovasjonscamper på www.innovasjonscamp.no 

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med innovasjonscamp er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I høyremenyen viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene.

En innovasjonscamp = en treningsleir i kreativitet og idéutvikling

Før oppdraget avsløres:

For å få elevene trygge på hverandre og motiverte til å jobbe i en kreativ prosess er det viktig at oppstarten av campen inspirerer elevene.

-      Få gjerne en fra den bedriften som skal levere oppdraget, til å si noe i oppstarten om hvor viktig dette er for dem og deres evne til å være en innovativ og nyskapende bedrift.

-      Sett av ca. en time til oppvarmingsøvelser (”bli kjent”- og kreativitetsøvelser) hvor elevene blir trygge på hverandre og mentalt forberedt på å bruke alle sine kreative evner. Det finnes mange teknikker og øvelser for å trene elevenes kreativitet. I listen nedenfor finner du flere eksempler på øvelser dere kan bruke.

Når oppdraget offentliggjøres, skal elevene være delt inn i grupper. Disse gruppene skal elevene jobbe i gjennom hele campen. For at elevene skal få den nødvendige framdriften er det viktig at de får tydelige tidsrammer for når de har muligheter for veiledning, når de må levere forretningsplan, når de skal presentere og så videre. Tydeligere rammer er viktig for gode kreative prosesser.

Hvis du / skolen din ikke har arrangert innovasjonscamper/(gründercamper) før kan du/dere ta kontakt med UE i deres fylke. De kan gi dere nødvendig veiledning, eventuelt også hjelpe dere med organisering og gjennomføring av campen.

I lista nedenfor finner du eksempler på ulike øvelser som kan brukes for å gjøre elevene trygge på hverandre og til å motivere dem til å jobbe kreativt.

 • Kreativitet – PowerPoint-presentasjon
 • Bli kjent-øvelser
 • Noen kreativitetsøvelser
 • Kreativitetsøvelse ”Arena”
 • Kreativitetsøvelse ”Slumpord”

Se også eksempler på innovasjonscamper på www.innovasjonscamp.no