Jobbskygging

I programmet Jobbskygging får elevene mulighet til å bli bedre kjent med seg selv, få prøve ut egne interesser og bli bevisste egne evner, holdninger og verdier. Programmet bidrar også til å skape forståelse av hva arbeidslivet krever av kunnskap og kompetanse i framtiden.

Det er laget egne øvelser og aktiviteter for hvert trinn på i ungdomsskolen som gradvis gjør dem mer bevisst på valg de gjør etter 10.trinn. Programmet egner seg godt i faget Utdanningsvalg.

Materiellet består av:

  • Et veilederhefte som dekker 8., 9. og 10. trinn. Her ligger notater/ kommentarer til presentasjonene for hvert trinn. Veilederheftet kan kjøpes i nettbutikken på www.ue.no
  • En PowerPoint presentasjon for hvert trinn til bruk for lærer.
  • Elevbøker for hvert trinn i både digital versjon og PDF som kan printes ut.

PowerPoint presentasjonene og elevbøkene kan lastes ned under faner for hvert trinn.

Jobbskygging

På ungdomstrinnet står elevene foran store valg. De skal snart inn i videregående utdanning før de finner sin plass i et framtidig arbeidsliv. For å gi dem et grunnlag for å foreta valg er det viktig å skape møteplasser der elevene får førstehånds kjennskap til alternativer. Det er det Jobbskygging bidrar til.

På 8. trinn skal elevene få «skygge» – altså fotfølge – et familiemedlem eller en bekjent på jobb. Dette vil for mange være det første møtet med yrkeslivet, og da er det trygt at de får følge med en de kjenner.

På 9. trinn «skygger» eleven en arbeidstaker som er «fremmed», men som har et yrke eleven er interessert i.

På 10. trinn «skygger» eleven en elev i den videregående skole på et utdanningsprogram som ungdomsskoleeleven synes virker interessant.

Jobbskygging legger opp til for- og etterarbeid for elevene på alle tre trinn. Med den refleksjonen elevene gjør og den kunnskapen de tilegner seg gjennom Jobbskygging, er det naturlig å legge programmet til faget utdanningsvalg.

Læremateriellet består av en lærerveiledning og nettbasert ressursmateriell, organisert etter hvert trinn.

Hvorfor Jobbskygging?

• Ungdom som blir bevisste de ulike mulighetene som finnes innen utdanning og arbeidsliv, har større sjanse til å velge riktig.

• Ungdom må kjenne til arbeidsmuligheter i eget lokalmiljø for å kunne vende tilbake hvis de har utdannet seg andre steder.

• Ungdom er en viktig framtidig arbeidskraft som arbeids- og næringsliv bør møte tidlig!

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Jobbskygging er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I høyremenyen viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene.

På 8. trinn skal elevene «skygge» – altså fotfølge – et familiemedlem eller en bekjent på jobb. Dette vil for mange være det første møtet med yrkeslivet, og da er det trygt at de får følge med en de kjenner. Elevheftet, som brukes til for- og etterarbeid kan du laste ned her. Du kan også laste ned et informasjonsbrev til eleven, og  et brev til foreldre/foresatte som har sagt ja til å ta imot elever på jobbskyggingsdagen.  Evalueringsskjema for  eleven og mal for  takkebrev finner du også i samme kolonne.  Lærerveiledningen får du kjøpt i nettbutikken.

På 9. trinn «skygger» eleven en arbeidstaker som er «fremmed», men som har et yrke eleven er interessert i. Elevheftet som brukes til for- og etterarbeid kan du laste ned her. Du kan også laste ned et informasjonsskriv til foreldere/foresatte og en mal som kan brukes til bedriften som har sagt ja til å ta imot elever på jobbskyggingsdagen. Lærerveiledningen får du kjøpt i nettbutikken.

På 10. trinn «skygger» eleven en elev på videregående skole på et utdanningsprogram som ungdomsskoleeleven syntes virker interessant. Elevheftet for 10. trinn kan lastes ned her. Lærerveiledningen får du kjøpt i nettbutikken.