Økonomi og karrierevalg

Økonomi og karrierevalg er et program, som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. 

For å skape økt engasjement hos elevene har UE i samarbeid med Design Container og banker i hele landet utviklet en løsning som veksler mellom digitale og analoge virkemidler. En mobiltilpasset nettside inneholder oppgaver til elevene. Økonomi og karrierevalg er forankret i en ny overordnet del av læreplanen, og dekker de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.

Økonomi og karrierevalg

Økonomi og karrierevalg er basert på aktiv læring gjennom diskusjon og refleksjon.

I første økt, Hva skal jeg velge? får elevene innblikk i det raskt endrende arbeidsmarkedet, samt trene på å vurdere valgmuligheter og foreta beslutninger – en trening som skal hjelpe dem i å ta gode karrierevalg.

I andre økt, Det er du som bestemmer, får elevene en realistisk innføring i hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner vil ha for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

I tredje økt, En krone spart er en krone tjent, får elevene forståelse av hvor viktig det er å ha et ryddig forhold til egen økonomi, og de får visualisert konsekvensene av å pådra seg gjeld og ikke kunne betale regninger i tide.

I fjerde økt, Tar du sjansen? får elevene «erfare» konsekvensene av ikke å ha forsikring, og de får se hvordan forsikringsbehovet varierer på forskjellige stadier i livet.

Elevene løser oppgavene på mobil eller PC. Valgene som elevene gjør på den mobiltilpassede nettsiden, tas med gjennom øktene. Økonomi og karrierevalg avsluttes med en repetisjonsquiz med Kahoot!

Det er utviklet flere elementer for å støtte lærere og veiledere i gjennomføringen: PowerPoint-presentasjonen UE-forelesning, til bruk for veilederne, lenke til mobiltilpasset nettside med oppgaver til elevene, fotohistorier for avspilling i plenum, trykte plakater til bruk når elevene skal sette opp budsjett, og Kahoot! -quiz.

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Økonomi og karrierevalg er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige. I høyremenyen viser vi hvilke kompetansemål som nås i de ulike fagene.