Se mulighetene

Hva er en entreprenør? På hvilken måte er entreprenørskap en forutsetning for verdiskaping? Disse er blant spørsmålene som programmet Se mulighetene! belyser. Programmet er rettet mot ungdomstrinnet og gjennomføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- eller næringsliv. Lærer kan om ønskelig gjennomføre deler av de fem øktene.

Se mulighetene

Se mulighetene! er tilpasset ungdomstrinnet og egner seg særlig godt som en oppstart for Elevbedrift. Programmet er tverrfaglig og dekker kompetansemål i norsk, samfunnsfag, kunst og håndverk, naturfag og utdanningsvalg. Ressursmateriellet består av en lærerveiledning og diverse aktivitetsmateriell til gjennomføringen.

Se mulighetene! stimulerer:

• forståelsen av verdien av entreprenørskap i samfunnet

• egen entreprenørskapskompetanse

• refleksjon over egne ferdigheter, verdier og interesser

I første økt får elevene anledning til å kartlegge egen entreprenørskapskompetanse og hvordan de selv kan stimulere denne. Dette danner grunnlaget for andre økt, der elevene får praktisk trening i å se et behov i et marked gjennom å utforme et aktivitetshus med annen ungdom som målgruppe. I de neste øktene skal elevene utvikle og markedsføre et nytt produkt ut ifra egne ideer. Elevene avslutter med å lage sitt eget profilkort ut ifra en kartlegging av egne interesser, ferdigheter og verdier.

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Se mulghetene er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Alle grunnskoleprogrammene til Ungt Entreprenørskap er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige.

Veilederhefte til Se mulighetene! bestiller du i nettbutikken. På denne siden kan du laste ned oppgaver til bruk for refleksjon etter øktene.

Se og utnytt mulighetene i sosialt entreprenørskap
Ungdomsskoleelever sitter tett på noen av de sosiale utfordringene som mange vet om, men ingen har løst. Ungt Entreprenørskap utfordrer elever til å engasjere seg i sosiale utfordringer som de selv har et nært forhold til.  I tolv fylker har over 10 000 elever i ungdomsskolen deltatt i prosjektet ”Se og utnytt mulighetene i sosialt entreprenørskap"! Elevene får trening i å identifisere sosiale utfordringer og å gjøre noe med dem gjennom å starte elevbedrifter.

Programmet er todelt: I første fase gjennomføres Se og utnytt mulighetene i sosialt entreprenørskap. I andre fase starter elevene elevbedrifter hvor de gjør noe med utfordringene de har identifisert.

Første fase har tre arbeidsøkter, som kan gjennomføres med en representant fra lokalt arbeids- eller næringsliv. Last ned filen i høyremenyen for mer informasjon og tilgang til ressursmateriell.

Elevbedrift – elevene gjør noe med det!
I programmet Elevbedrift starter, driver og avvikler elevene en egen bedrift i et tidsrom på seks til tolv uker eller mer.

Elevenes læring
I stikkordsform kan man oppsummere med at elevene:

  • erverver kunnskap om behov og mangler i lokalsamfunnet
  • involveres i lokalsamfunnet på en meningsfylt måte
  • erfarer at diskusjoner kan gi nyanserte og mer helhetlige bilder av virkeligheten
  • erfarer at samarbeid om problemløsing og kreative prosesser fører til flere nyskapende løsninger

Vedlegg
Vedlegg 1:” Se og utnytt mulighetene i sosialt entreprenørskap ” og forankring i Kunnskapsløftet.

Vedlegg 2: Repetisjons- og refleksjonsoppgaver til oppstart av EB (pdf)

Sosialt entreprenørskap: Finne nye løsninger på sosiale utfordringer og bruke metoder fra forretningsverdenen for å gjøre noe med dem. Suksess blir ikke målt i økonomisk profitt, men i hvor stor positiv virkning virksomheten har for mennesker og samfunn.